Linux parancsok, kezdőknek

Ebben a cikkben bemutatom a Linux alap parancsait és használatukat és egyéb olyan információkat amikre szükség lehet. Kezdőknek tökéletes lehet, illetve akkor sem jön rosszul ha van egy vps-ünk és konzolból szeretnénk managelni vagy bármilyen munkát kell linuxon végeznünk.

NoteWall.hu
man parancs
# A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás

man -L en parancs
# parancs manual oldalainak angol nyelvű megjelenítése

apropos szó
# Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó"

man -k szó
# Az apropos program kimenete

parancs --help
# Információ a "parancs" használatáról

info parancs
# Információ a "parancs" használatáról

whatis parancs
# Egysoros a parancsról.
whereis parancs
# Hol is van a parancs?

which parancs 
# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

file:///usr/share/doc
# böngészőbe írva, a legtöbb telepített program leírása megtalálható,
# általában html formátumban is.

Fontos! Nem minden (a leírásban felsorolt) parancs tartozéka egy alaprendszernek, előfordulhat hogy telepítened kell.Könyvtárszerkezet       top

/
# A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
/boot
# A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb) 
/bin
# A futtatható parancsok könyvtára -binaries
/sbin
# A rendszergazda parancsai -superuser bin
/lib
# Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
   Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
/dev
# A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
/etc
# Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
/home
# Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
/mnt
# A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
/proc
# Itt látható, ahogy a rendszer "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information 
   Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt. 
   pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
/root
# A rendszer gazdájának könyvtára.
/tmp
# Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
/usr
# Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
/var
# Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
   /var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából Állománykezelés       top

pwd
# Az éppen aktuális könyvtár munkakönyvtár kiíratása

cd 
# Könyvtár váltás parancs
cd : az aktuális felhasználó /home könyvtárába való belépéshez 
cd .. : az aktuális könyvtárhoz képest egy szinttel feljebb lépés a könyvtár fában.


mkdir
# Könyvtár létrehozása (make directory)
-p /home/user/1/2/3 :  A teljes struktúra létrehozása, almappákkal együtt.

rmdir
# Könyvtár törlés

rm
# Állományok eltávolítása
-d  : könyvtárat
-i  : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!)
-rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is, ha nem üres)

ls
# A könyvtárstruktúrát jelenít meg
ls -lt     : méret szerint sorrendben
ls -ls     : utolsó módosítás szerint sorrendben
ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg
ls -a      : a rejtett fájlokat is kiírja
ls -r ?    : fordított sorrendben írja ki. pl.: -nr : ABC fordított sorrendjében
ls [aes]?  : azokat a 3 betűs fájlokat, melyek középső betűje a,e,s közül bármelyik
ls [nm]*   :  azokat a fájlokat melyek n,m betűvel kezdődnek
ls *c      : amelyek c-betűre végződnek
ls [^s]*   : amely fájlok nem s-el kezdődnek
ls I szó   : kilistázza a könyvtár tartalmát, de a szó-t kihagyja


tree
# Könyvtárstruktúrát írja ki
-d : csak a mappákat adja meg.
-f : teljes path-al írja ki a file-ok elérési útvonalát

file sajt
# megvizsgálja a sajt fájl típusát
-f filelista : Egy létező filelista állományban felsorolt file-okat vizsgálja meg
-L : Követi a szimbólikus link kötést (nem a linket, hanem az arra mutató file-t vizsgálja)
--mime file: A file karakterkódolását mutatja meg.

cp 
# Fájl, könyvtár másolásra használható program
file1 file2      : file1 állományból készít file2 nevű másolatot file1 megtartásával
-R /honnan/mit /hova : rekurzívan mindent másol a /honnan/mit-ből a /hova mappába

cat
file : Fájl tartalmát írja ki.
> file  : várja a bemenetet, amely a "file" tartalma lesz. Ctrl + D kombinációval menthető.
-n filel: beszámozza a filel sorait
??.sh   : Minden .sh kiterjesztésű, 2 betűs file tartalmát kiírja a képernyőre. 
/dev/cdrom > /eleresi/utvonal/cd.iso : A CD tartalmának ISO-ban örténő mentése.
/etc/passwd |grep "/home" | cut -d: -f1 : A rendszerbe felvett felhasználók kiíratása

    cat < bemenet.txt > kimenet.txt
# a cat beolvassa a bemenet.txt tartalmát és a kimenet.txt-be irányítja.
    cat file.txt 1> file2.txt 2>&1
# A hibacsatorna is a kimenetre keverhető, azaz a file1.txt tartalma ÉS a lehetséges hibák 
# is bekerülnek a file2.txt-be. A hibacsatornáról a bash programozás részben bővebben.


echo szoveg
# Kiírja a képernyőre a szoveg-et
echo szoveg > file : a szoveg-et file-ba írja
echo $HOME : $HOME nevű változó értékét adja meg, ami az aktuális user home-ja. pl /home/letix


touch file
# létrehoz egy file nevű üres állományt
-t MMDDHHmm fájl    : A fájl időbélyegeinek dátumát változtatja meg. MM-Hónap DD-Nap HH-Óra mm-Perc
-r file file2       : file időbélyegei alapján állítja be file2 időbélyegeit.
-a -t 03091315 file : a file létrehozási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
-m -t 03091315 file : a file módosítási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.

    find dir/ -name "*.*" -exec touch {} \;
# dir nevű mappa összes állományának módosítási dátumát megváltoztatja az aktuális dátumra.

du
# Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
-H       : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
--si          : A -h helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
--max-depth=1 : 1 könyvtár mélységig vizsgál

df
# Szabad terület számítása, partíciónként
-H     : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
--si   : A -H helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.

find
# Keresés

find / -name "*.jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben, majd az eredmény kiírása
find / -iname ...     : kis és nagybetű különbség nincs!
find -perm 777     : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése
find -perm 4000     : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi
find /home -size +1024      : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban
find -type "kapcsoló"       : különböző típusú fájlokat keres
-type l : szimbólikus link
-type d : könyvtár
-type f : fájl

find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m\n"  
# Az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki, a jogosultságaival együtt.

find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \;
# 512kb-nál nagyobb,maximum 365*24 órája módosított állományokat, valamint a file parancs kimenetét
# -exec file{} \; jelenti, hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt.

find -iname *.avi -a -size +1000M -o -iname *.ISO -a -size +500M
# Keresési feltételek.: avi kiterjesztésű ÉS 1000MB fölötti, VAGY ISO kiterjesztéső ÉS 500MB fölötti file-ok. 
# (Kis-nagy betű nem számít a kiterjesztésben.)

find . -name "*.txt" -print | xargs grep "tcp80"
# a gyökérben olyan txt állományokat keres, melyek tartalmában szerepel a "tcp80" kifejezés

find DIR/ -type f | xargs -I {} chmod -R 660 "{}"
# adott DRI mappában a file-okra 660 jogot állit be, még akkor is ha szóköz van a nevében.

find "DIR/" -type f | xargs chmod -v 660
find "DIR/" -type d | xargs chmod -v 770
# ugyanez mint a fenti, csak a szóközök nem mennek.
# A második sorban a mappákat keresi és azokra állít be 770 jogot.


chmod
# Linuxon a fájlokra, könyvtárakra vonatkozó jogok állíthatóak be ezen paranccsal
-R : Rekurzívan változtatja meg a jogosultságokat.
# DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás.
# r-read (olvasás), w-write (írás), x-executable (futtatás) jogot jelent
#
# Általános jogosultság lista felépítése: (ls -la paranccsal lekérdezhető)
# tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O)
#         rwx         |            rwx               |          rwx
#
# A sor elején található "d" a directory, "-" a file jele.
# Jogok nem csak szimbólikus jelekkel de számokkal is meghatározhatóak.
#
# Számokkal.: 4-read, 2-write, 1-executable jog, összeadva, külön U,G,O-nak
 
chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. (4+2+1 4+2+1 4+2+1)
chmod 751 file : U-nak minden, G-nek írási és futtatási, O-nak futtatási jog.
# Betűkkel.: kinek+mit
#
chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r,w,x jog adása az adott file-ra.
chmod g+rx file  : Csoport felhasználónak (G) r,x jog beáll.
chmod a-rwx      : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.

umask
# A file és könyvtár jogok beállítása kapcsán érdemes megemlíteni az umask-ot.
# Az umask meghatározza, hogy milyen jogosultságot kapjanak az újonnan létrehozott file-ok, mappák.
# Értéke alapértelmezés szerint 022. 
# Jelentése.: File-ok 644-et, Mappák 755 jogokat kapnak. 
# File-ok esetén 666-ból, 
# Mappák esetében pedig 777-ből kell levonni a 022-t, így kapjuk meg a jogokat.

chown
# Fájlok, könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása)
-R : Rekurzívan változtatja meg a tulajdonos(oka)t
-f : Nem küld vissza hibaüzenetet a rendszer, ha valami nem sikerült
--no-dereference : Szimbólikus linkeknél a link jogosultságainak beállítása
--dereference    : Szimbólikus linkeknél a file (amire a link mutat) jogok változtathatóak meg.

chgrp
# Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
-R : Rekurzívan változtatja meg a csoportokat
-f : Nem kapunk vissza hibaüzenetet, ha valami nem sikerült
-c : csak azokat a file-okat írja ki, amelyeknek valóban megváltozott a csoportjuk

lsattr
# Fájlok, könyvtárak attribútumát mutatja meg
-R : Rekurzívan mutatja meg az attribútumokat
-a : minden file-t kilistáz, beleértve a .-al kezdődőeket is

chattr +tulajdonság file
# Fájlok, könyvtárak attribútumát változtatja
#
# Tulajdonságok.:
A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. (rendszergyorsító hatás)
a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz
c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre, és kitömörítve kerül beolvasásra
d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor
s : Paranoia mód. Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.
S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás)
u : A Fájl törlésekor az adat megmarad, később visszaállítható


cmp file1 file2
# Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát

cut
# Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott
# részét vágja ki
-c2 fájl    : második mező értéke
-c3,5     : harmadik, ötödik mező, sorrend nem számít
-c-4,6-     : negyedik mezőig és a hatodiktól
-d: -f1     : Kettősponttal elválasztott sorokban az első helyen lévő adatot adja vissza.
echo ELSO:MASODIK:HARMADIK | cut -d: -f1
ELSO

colrm 
# Fájlból oszlopok távolíthatóak el
1 5 file: adott bemeneti állomány első oszloptól az ötödikig töröl minden sorból
letix@microserver:~$ cat colrmtest
1234567890
2345678910
3456789101
letix@microserver:~$ cat colrmtest | colrm 1 5
67890
78910
89101

diff -u file1 file2 > eredmeny
# Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az eredmény-be írja

–y -–left-column file1 file2  
# file1 és file2 összehasonlítása, az eredményt két egymás melletti oszlopba írja,
# de az egyezőségeket csak a bal oszlopban tűnteti fel.

tr
# karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban
echo vegyes | tr a-z A-Z   : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
echo egyesek | tr -d e     : az egyesek szóból kitörli az e betűket
cat file.txt | tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' > file2.txt 
# ha a file.txt több szóból álló szöveget tartalmaz, a szavak mögötti szóközt újsor karakterre cseréli, 
# azaz minden szó új sorba kerül egymás alá, a file2.txt-be irányítva
 
cat file.txt | tr -s '\n' > file2.txt 
# Ha a file.txt-ben több üres sor is van, az összes újsor karaktert összevonja, azaz üres sorokat töröl.

tr , '\n' < file
# A file-ban a vesszők helyét új sor karakterre cseréli.


fgrep
# Fájlokban, vagy stdin-ben keresek szöveget
"abc" file.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.txt-ben, ami tartalmat "abc"-t

grep
# Szövegrészleteket keres fájlokban, valamint a kimenetben. A kapcsolók után kell megadni a file-t.
-i     : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között
-l     : nem az előfordulási sorokat, hanem csak a fájl neveket listázza
-L     : azokat a fájl neveket adja meg, melyben nem szerepel a "minta".
-v     : azokat a sorokat adja meg, amikben nem szerepel a keresett szó
-e     : "-" -el kezdődő minta keresésekor hasznos kapcsoló. (nélküle érvénytelen kapcsoló hibát dob.)
-x     : csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál. 
B.r    : azokat a sorokat adja meg, melyekben a "B" és az "r" között bármilyen karakter szerepel.
[ha]   : a kimenetben találhatóak meg azok a találatok, melyekben szerepel "h" vagy "a" betű.
1[5678]: azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
1[5-8] : azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
[^sajt]: minden sor megtalálható a kimenetben, kivéve amelyben szerepel a "sajt" kifejezés.
^$     : Azokat a sorokat adja meg, melyek üresek.
^h     : A sor elején található kis "h" betűre illeszkedik.
A[-]4  : olyan sorokat ad vissza, melyben A-4 karaktersor szerepel
-i -E '(ertek1|ertek2)' file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
-i -E 'ertek1|ertek2' file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
-i -e ertek1 -e ertek2 file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.

-A1 B1 ertek file : a file-ban az ertek-et tartalmazó sorokat adja meg úgy, hogy az egyel előtte és 
          : utána levő sorokat is kiírja

-r minta /etc   : azon fájlok elérését és illeszkedő sorait adja meg a /etc-n belül, melyben szerepel
    a minta. 

grep '^[^#;]' /etc/samba/smb.conf
# smb.conf tartalmának kiíratása úgy, hogy a # ÉS ; jelekkel kezdődő sorokat nem írja ki.


# szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk

head
# Szűrő eszköz. A fájl első 10 sorát írja ki
-n 100 fájl     : A fájl első 100 sorát adja meg
-n-7 fájl       : utolsó 7 sort már nem írja ki
-n+4 fájl       : A fájl első 4 sorát írja ki. (megadható "-n 4"-el és "-n4"-el is. Az előjel mindig pozitív.)
-c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki

tail
# Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.
-n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg

tail -n+3 fájl | head -n1
vagy
head -n3 fájl | tail -n1
# Egy fájl harmadik sorát így lehet kiíratni


paste
# adatoszlopok vagy adatfájlok oszlopainak összemásolása egymás mellé tabulátorral
# file1 tartalma: Peti
#   Jeno
#   Anna
# file2 tartalma: 1980
#   1950
#   2007
# file3 tartalma: December
#   Februar
#   Julius

paste file[123]
# file1,2,3 állományok oszlopainak osszemásolása
# Kimenet:
Peti    1980    December
Jeno    1950    Februar
Anna 2007 Julius

paste -d ':' file[123]
# ugyanaz mint a fenti, de tabulátor helyett ":" az elválasztó.


sed
# Stream editor, folyamatszerkesztő. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.

echo "hablabda"  | sed 's/a/K/g' 
# kimenete.: hKblKbdK, azaz "a" betűket "K"-ra cseréli

sed '/ *#/d; /^ *$/d' file 
# a file-ból kiszűrjük a kommenteket, üres sorokat.

sed 's:/mnt/test:\\\\server\\share:g' file > out
# file ban található /mnt/test elérési útvonalakat cseréli \\server\share -re az out file-ba 
# irányítva.

sed s/DST=// file
# file tartalmának kiíratása úgy, hogy a DST= karaktersort kihagyja.

    sed -n '/aaa/,/cdn/p' file
# adott file-ban a kezdő "aaa" és végző "cdn" sorok közötti sorokat adja meg, beleértve a kezdő és végző sort is.
# fontos, hogy az "aaa" illeszkedni fog "aaaa" vagy "aaaaa"-ra is!
# a file tartalma:
zdk
aaa
b12
cdn
dke
kdn

# a fenti parancs kimenete:
aaa
b12
cdn

# ugyanez awk-val:
awk '/aaa/,/cdn/' file


sed -n '/^aaa$/,/^cdn$/p' file
# ugyanaz mint a fenti sed parancs, annyi különbséggel, hogy a kezdő és végző karaktersor pontosan az lehet ami, tehát
# itt már az "aaa" nem fog illeszkedni az "aaaa"-ra.


sort
# Sorba rendezés
-b fájl > kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt, az eredményt a kimenetbe írja.
-r fájl : fordított sorrendben rendez
-n fájl : a sor elején levő számok szerint rendez
-u fájl : az azonos sorokat csak egyszer írja ki
-k 2 fájl : 2 oszlopos file-ban a második oszlop alapján rendezi sorba
-k 2.2 fájl : a fájl 2. oszlopának második karaktere alapján rendez
-k 3.3,3.5 fájl : a fájl 3. oszlopának 3,4 és 5. karaktere alapján rendez

rev  (reverse lines)
# adott állományban a karakterek sorrendjének megfordítása
     
      cat file4
   ABCDEFGH
   12345678
      rev file4
   HGFEDCBA
   87654321


nl  (number lines of files)

# file-ok soronkénti beszámozása. 
-n ln : sorszámozás balra zárt, nullák nélkül
-n rn : sorszámozás jobbra zárt, nullák nélkül
-n rz : sorszámozás jobbra zárt, nullázva
-w4 : rz kapcsolóval együtt a nullák számát lehet megadni
-s: : separator ":"

nl -n rz -w4 -s: file1
      0001:Peti
0002:Jeno
0003:Anna


uniq
# Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
-c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg, és kiírja a sorok elején hogy hányszor 
  ismétlődött az adott sor

wc fájl
# sor, szó, karakter számítása
-m fájl : a fájlban lévő karakterek száma
-c fájl : a fájlban lévő bájtok száma
-w fájl : a fájlban lévő szavak száma
-l fájl : a fájlban lévő sorok száma


mc
# Midnight Commander fájlkezelő

mcedit
# Az mc szövegszerkesztője

update-alternatives --config editor
# Alapértelmezett szövegszerkesztőnket a fenti paranccsal tudjuk módosítani (pl mcedit-re)

mkisofs 
# Hasznos segédprogram ISO-k készítéséhez.
# korábbi verziókban cdrtools csomag tartalmazza!
-r -o cd.iso /cdrom/ : ISO készítése a CD lemezünkről
mkisofs -J -V "Label" adat/ | sudo cdrecord dev=0,0,0 speed=32 -data -v -eject driveropts=burnfree -
# adat mappa kiírása 32x-es sebességgel, Label nevű, verbose, az írás végén CD kiadással.
cdrecord -scanbus
# dev érték lekérdezése 

install
# Fájlok másolása, attribútumok módosítása

less
# Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez.

lsof
# Nyitott fájlok kilistázása
-p pid     : Folyamat azonosító szerinti szűrés
| egrep ":port1|:port2" : A megadott portokat használó fájlokat listázza ki

lspci
# Hardver információk
-v  : bőbeszédű
-vv : még bőbeszédűbb

lsusb
# Usb eszközök kiíratása

lshw
# Hardver információk, kicsit bővebben
-X     : Grafikus felületű eredmény 
-html  : HTML formátumban menthetjük a kimenetet
-short : Az eszközök fa-szerű megjelenítése

mv
# Fájlokat könyvtárakat mozgat, vagy nevez át
-i : A módosítások előtt rákérdez, hogy valóban akarjuk-e
-U : Nem mozgatja az újabb (módosítás dátuma szerint) célfájlal rendelkező állományokat.
-f : force, a célfájlok törlése, kérdés nélkül
mkfs 
# Fájlrendszer létrehozása
-t filesystem eszköz [blokkméret]
-t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása


ln -s
# Szimbolikus link létrehozása
-s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.

readlink
# szimbolikus link tartalmának kiíratása

letix@debian-ssd:~$ ln -s /home/letix/raidtest/testlink link
letix@debian-ssd:~$ readlink link
/home/letix/raidtest/testlink


mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096
mount /dev/ram0 ramdisk/
# 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre, és felcsatoljuk.

yes > file
# Csupa y-t ír a file-ba, elég gyorsan. :)

false
# nem csinál semmit, sikertelenül. Visszatérési értéke 1

true
# nem csinál semmit, sikeresen. Visszatérési értéke 0

letix@debian-ssd:~$ false
letix@debian-ssd:~$ echo $?
1
letix@debian-ssd:~$ true
letix@debian-ssd:~$ echo $?
0

updatedb

Adott gépről, vagy felcsatolt eszközökön található adatokról adatbázis készítése, melyben az 
mlocate/locate parancsokkal könnyen és gyorsan lehet keresni.
Adatbázisa : /var/lib/mlocate/mlocate.db
Paraméterei : /etc/updatedb.conf

pl.:
PRUNENAMES : bizonyos kiterjesztésű állományokat ki lehet hagyni a vizsgálatból. pl: .svn
PRUNEPATHS : megadható, mely mappákban ne keressen. pl: /tmp
PRUNEFS : definiálható, mely fájlrendszereket hagyjon figyelmen kívül. pl: CIFSlocate fájl
# általánosan létrehozott updatedb adatbázisában (/var/lib/mlocate/mlocate.db) keres fájl-t


updatedb -l 0 -o dbdir/dbname.db -U /mnt/server
# /mnt/server felcsatolt fájlrendszer tartalmáról adatbázis készítése dbdir/dbname.db állományba
# Ezesetben lokális meghajtókról nem készül bejegyzés, csak a server-ről!  


locate -d dbdir/dbname.db macilaci
# a fent létrehozott dbname.db-ben olyan állományokat keres, melyeknek a nevében szerepel macilaci


locate -d dbdir/dbname.db --statistics
# dbname.db nevű adatbázis statisztikáinak megjelenítése

Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:
6146 directories
57770 files
3564748 bytes in file names
1612746 bytes used to store database


locate / >/tmp/locatedb.txt
# a teljes fájlrendszerről készít listát a megadott text állományba.


Fstab állomány

Az /etc/fstab fájl definiálja, hogy a diszkek partícióit, más blokkos eszközöket, vagy távoli fájlrendszereket 
hogyan csatolunk a fájlrendszerbe, Pl a mount parancs is ezen beállító állományt használja. 
Ha az fstab helyesen van kitöltve, a mount-al elég csak az eszközt megadni, pl mount /dev/sdb7


Felépítése
file system mount point   type  options        dump  pass
/dev/sda1        /             ext4      defaults,noatime      0     1
/dev/sda2        none          swap      defaults              0     0
/dev/sda3        /home         ext4      defaults,noatime      0     2


file system : csatolandó partíció vagy tároló eszköz
mount point : csatolási pont
type : fájlrendszer  típusa (pl: ext2-3-4, reiserfs, xfs, jfs, smbfs, iso9660, vfat, ntfs, swap)
options : csatolási opciók, melyek csak az adott csatolásra érvényesek
    auto : automatikus csatolás indításkor. inverze: noauto
exec : bináris futtatható fájlok végrehajtásának engedélyezése. inverze: noexec
ro : read-only, azaz csak olvasható lesz a felcsatolt fs.
rw : írás és olvasás engedélyezett
user : bármely felhasználó felcsatolhatja az adott eszközt. inv: nouser, azaz csak root.
users : a users csoport tagjai felcsatolhatják az eszközt.
owner : csatk az eszköz tulajdonosa csatolhat
sync : I/O műveletek szinkronban zajlanak le. inv: async
dev : speciális blokkeszközök használata. inv: nodev
noatime, nodiratime : file-ok, mappák elérési, módosítási adatait nem menti. 
discard : TRIM parancsok futtatása az adott blokkeszközön. SSD lemezeknél ajánlatos.
nofail : amennyiben az eszköz nem elérhető, úgy nem vesz róla tudomást a rendszer. (pl külső HDD)
defaults: alaértelmezett beállítás. Tartalma: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
dump : Értéke: 0 vagy 1. Készüljön-e az fs-ről biztonsági másolat vagy sem. Általában 0 -> nem.
pass : Értéke: 0,1,2. Lemezellenőrzés (fsck) prioritásának beállítása. Rootfs 1, minden mást érdemes 2-re.


Lemezek azonosítása
-Kernel leíró alapján : pl /dev/sda
-UUID alapján : ls /dev/disk/by-uuid vagy lsblk -f
-label alapján : ls /dev/disk/by-label


lsblk
# List block devices - diszkek és a rajtuk lévő  partíciók alapvető információi (name, fs, size, type, mount point…)
-f : UUID információkat is megadja
/dev/sda : sda eszköz partíciói
-no UUID /dev/sda : az eszköz partícióinak felsorolása UUID alapján

     pl:NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
fd0      2:0     1     4K  0  disk
sda      8:0     0    16G  0  disk
\sda1    8:1     0   487M  0  part  [SWAP]
\sda2    8:2     0   7.5G  0  part  /

Szóköz kezelése fstab-ban
Szóköz használata esetén a „\040” karaktert szükséges az elérés útvonalba szúrni a szóköz helyére.
External Storage esetén az fstab-ba irandó:
/mnt/External\040Storage


lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL,VENDOR
# beépített eszközzel a HDD-k adatainak lekérdezése


udevadm info --query=all --name=/dev/sda
# ugyanez.

Forrás .:  Archlinux wiki


mount 
# Szimplán kiadva a rendszerbe felcsatolt eszközök listáját adja meg. (/etc/mtab file is)
/dev/hda2 /mnt/usbhdd
# hda2-es eszközt csatolja fel a usbhdd könyvtárba (létre kell elötte hozni!)
# IDE csatolófelülető eszközöknél volt használatos a Hda
-o noatime /dev/hdX
# noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. (I/0 művelet csökkentés!)
/eleresi/ut/cdimage.iso /mnt/cdrom -o loop 
# cdimage.iso felmountolása megtekintésre. (kell /mnt/cdrom mappa!)
-t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/ntfs
# ntfs-3g csomag telepítését követően a /dev/sdb1 (NTFS fájlrendszerű) eszköz felcsatolása /mnt/ntfs-be.

-t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb
# vfat rendszerű (általában a FAT/FAT32 pendrive-ok ilyenek) felcsatolása /mnt/usb-re

-t cifs -ro username=NEV,password=JELSZO //server/megosztas /mnt/hova   
# CIFS fájlrendszert csatolunk read-only módban a server megosztásából, USER/JELSZO nevében.
-t cifs //192.168.1.1/D$ /mnt/cifs -o username=admin,password=password
# CIFS fájlrendszer felcsatolása a 192.168.1.1 D$ adminisztratív megosztásából a megadott helyre a megadott névben.
#
# FONTOS:
# Windows 7 esetében csak azt követően működik a felcsatolás, hogy az alábbi registry kulcs fel lett véve!
Hely : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Típus : Key DWORD (32-bit)
Kulcs : LocalAccountTokenFilterPolicy
Érték : 1
e2label /dev/sda1
# sda1 partíció LABEL értékének kiíratása, amennyiben van.


e2label /dev/sda1 NEWLABEL
# sda1 partícióra új label beállítása


umount /dev/eszköz
# Lecsatlakoztatás 

eject
# leválasztja a hordozható eszközt
sda : első SCSI (sata) eszköz leválasztása

recode
# file karakterkódolásának konvertárálása
iso-8859-15..utf8 modositando_file : Nyugat európai kódolás konvertálása UTF8-ra


tar 
# Ki-be tömörítő

Listázás
--------
-tvf file.tar      : megmutatja a mentes.tar tartalmát
-ztvf file.tar.gz  : megmutatja a mentes.tar.gz tartalmát
-jtvf file.tar.bz2 : megmutatja a mentes.tar.bz2 tartalmát
-tvvf mentes.tar   : részletes listázás, jogok, tulajdonos etc.

Betömörítés
-----------
-cvf file.tar /eleresi/ut     : az elérési útvonal alatt levő adat tar-ba tömörítése.
-zcvf file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk  : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése.
-jcvf file.tar.bz2 /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat bz2-be tömörítése.

Kitömörítés
-----------
-xvf file.tar     : Kitmöröíti a tar-t és egy /file mappába teszi
-zxvf file.tar.gz : Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi
-jxvf file.bz2    : bzip2-t tömöríti ki

Exclude példa
-------------
-zcvf file.tar.gz /home/mit/ --exclude={„/home/MIT_NE”,”/home/MIT_NE2”}
# /home/mit mappa tartalmát betömörítjük gzip-be, kivéve /home/MIT_NE, /home/MIT_NE2-t.


tar jcvf - sourcedir/ | ssh user@IPADDRESS "cat > /home/user/destdir/test.tar.bz2"
# tar over ssh, azaz lokális állományok betömörítése és ssh-n történő átmozgatása távoli gépre
 
# jcvf : verbose kimenettel tar.bz2-t készít
# sourcedir : ezen mappa tartalmának betömörítése
# ssh user1@.. : user nevében bejelentkezik az IPADDRESS című gépre
# cat > .. : user felhasználó adott mappájába menti a tar.bz2 állományt. mcrypt file.txt
# mcrypt-el történő jelszóval védett file titkosítás. (mcrypt csomag telepítése szükséges)
# a kimeneti állomány file.txt.nc, tartalma visszafejtés nélkül olvashatatlan.

mdecrypt file.txt.nc
# fentebb titkosított file.txt.nc állomány visszafejtése
# érdemes az eredeti file.txt-vel nem azonos mappában kiadni visszafejtési parancsot, ugyanis
# felülírhatja az eredetit.

vi
# Parancssoros szövegszerkesztő
# Kilépés mentéssel     : ESC, majd :wq
# Kilépés mentés nélkül : ESC, majd :q!

vi -b +/mikulas fájl
b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé
+/mikulas : a fájl-ban a mikulas kifejezéshez ugrik

which program
# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

watch cat file
# A file változásait figyeli, 2 másodperces időközönként frissítve.


alias
# A parancsok saját elképzelések szerint átnevezhetőek.
# /home könyvtár .bashrc fájlja tartalmazza beállításokat.
alias rm='rm -i' : A törlés parancs kiadása után rákérdez, hogy valóban akarjuk e. Ajánlatos!

unalias
# Az előzőekben beállított értékek visszaállítása. (törli a .bashrc-ből.)


 Kvóták beállítása Linux alatt

APT-vel szükséges telepíteni a quotea csomagot.


quota
# Tároló kvótázás programja

quota -v
# A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései

quotacheck -uagv
# Végignézi a fájlrendszert, a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében
# Majd feltölti az adatbázist (aquota.user, aquota.grp)
-u : alapértelmezett
-a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül
-g : csoportadatok keresése
-v : verbose, bőbeszédü

quotaon -augv
# kvóták bekapcsolása

quotaoff -av
# kvóták kikapcsolása

repquota -av
# kvótabejegyzések listázása felhasználónként.

edquota -u user
edquota -g group
# Felhasználó, csoport kvóták beállítása
# Alapértelmezett szerkesztő átmeneti állományaként állítható be
# Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani.

-p user user2 : user2 kvótáit állítja be, user mintájára
/etc/fstab file-ban, az adott partícióhoz szükséges az options-be megadni: usrquota, grpquota kapcsolókat.Rendszeradminisztráció       top

login
# Bejelentkezés

logout
# Kijelentkezés

who
# Bejelentkezett felhasználók kiíratása

w
# Nemes egyszerűséggel megmutatja, ki van belépve, és mit csinál

whoami
# Milyen néven is jelentkeztünk be?

users
# Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét

adduser
# Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát)

adduser --home /dev/null --shell /bin/false --no-create-home --uid 65533 --disabled-password guest
# home, shell és jelszó nélküli guest account létrehozása (pl samba guest userhez..)

useradd
# Új felhasználó hozzáadása
# Ha opciókat használunk, a user-nevet a sor végére írjuk!
-u szám : felhasználói azonosító megadása (UID)
-g csoport : csoport tagság beállítása
-d /home/user : A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
-s /bin/false : Alapértelmezésként nem kap shell-t bejelentkezéskor. 
-G csoport1,csoport2    : vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
-m -k /home/letezo uj   : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
    Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba, + a beállítások is.
usermod
# Felhasználói fiókok módosítása
-u 1110 user : a felhasználó azonosítóját változtatja 1110-re (UID)
-g group user : user elsődleges csoportja legyen group
-G grp1,grp2 user : user felhasználót több (másodlagos) csoporthoz is rendeli
-L user : lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni)
-U user : unlockolja a hozzáférést
-s /bin/false user : adott user shell tulajdonságának módosítása /bin/false-ra.
-m -d /home/def user1 : user1 home mappájának módosítása def-re.

Linux user átnevezése
usermod -l new_username old_username
# régi és új username megadása
# Home directory nem neveződik át!

usermod -l new_username -m -d /home/new_username old_username
# régi és új username megadása, továbbá a home directory lekövetése is egyben.

groupmod -n new_username old_username
# az átnevezett user régi csoportjának átnevezése az újra.


userdel 
# Felhasználó törlése
-r user : home-al együtt törli

deluser 
# Felhasználó törlése

groupadd 
# Csoport létrehozása
-g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot
# /etc/group : csoportlista

groups user
# A user csoportjait adja meg.

id -nG user
# Szintén.

groupmod
# Csoport fiókját változtatja
-n név újnév : csoport nevét változtatja

gpasswd
# Csoport adminisztráció.
groupka : groupka nevű csoport létrehozása
-a Peti groupka : Peti nevű user-t hozzáadja groupka csoporthoz.
-d Peti groupka : Peti-t kitörli groupka csoportból

history
# Sorszámozottan megadja az utolsó N parancsot, amit az aktuális felhasználó adott ki. (default: 500)
cat /home/username/.bash_history
# username nevű felhasználó saját history-jának kiíratása, root-ként engedélyezett

!n  
# n-edik sorszámú parancs újra futtatás
!-n
# n-el korábbi parancs futtatása

!! 
# legutóbbi parancs újra futtatása

history -c
# clear history

export HISTTIMEFORMAT='%F %T  '
history
# "EV-HONAP-NAP Ora:Perc:Masodperc Parancs" formátumban kapjuk meg a history kimenetét
unset export HISTTIMEFORMAT
# visszaállítás az eredeti állapotra/kimenetre

export HISTCONTROL=ignoredups
# duplikálás kiszűrése. Kikapcsoláshoz szintén unset export..

export HISTSIZE=0
# history kikapcsolása


Perzisztens beállításhoz
----------------------
/home/username/.bash_profile file-ba fel kell venni a fenti sorokat.


talk
# Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze

finger
# Felhasználó információi

chfn
# Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete)
last
# Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján)

lastlog
# /var/log/lastlog kimenete

locale
# Kiírja az aktuális lokalizációt

dpkg-reconfigure locales
update-locale
# Újra konfiguráljuk a locales-t, ezáltal új nyelveket használhatunk a rendszeren alapértelmezettként. 
# A második sor is kötelező.

passwd
# A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása
# Userként kiadva saját jelszavunkat változtatjuk meg. A régit tudnunk kell hozzá.
user    : user nevű felhasználó jelszavát változtatja meg. root-ként, nincs szükség a régi jelszó megadására.
-l user : lock user account. user jelszavát ideiglenesen megváltoztatja egy random karaktersorra.
-u user : unlock user account.: Az eredeti jelszót visszaállítja user számára.
-e user : expire. A user jelszavának azonnali lejárata. Következő belépésnél új jelszót kell adnia.
-S user : status. Státusz információk kiírása. 7 mezőből áll melynek értékei.:
# 1.: Usernév, 
# 2.: L-locked, NP-No Password, P-Password 
# 3.: Utolsó jelszó váltás dátuma
# 4.: min. év. (napokban)
# 5.: max. év  (napokban)
# 6.: figyelmeztetési periódus (napokban)
# 7.: inaktív periódusa a jelszó tekintetében.

stat file
# File név, relatív elérési útvonal, méret, hozzáférési jogok, access, modify, change, 
# UID, GID, egyéb hasznos infók kiíratása 

su - user
# Indít egy másik shell-t, user felhasználóként

sudo cat /etc/passwd
# adott file kiíratása root jogkörrel, amennyiben a user tagja a sudo csoportnak. (beállítása: visudo)

sudo -u smokeping /etc/init.d/smokeping start
# olyan user nevében történő program futtatás, akinek nincs shell-je.
cfdisk
# Lemezkezelő, partícionáló

fsck
# lemezellenőrző

smartctl
# HDD vizsgálatára, SMART értékek figyelésére alkalmas program. 
# smartmontools csomag tartalma, telepítenünk kell repo-ból.
-i /dev/sda : Eszközinformációk kiíratása.

# Ha a SMART support nincs bekapcsolva az eszközön, az alábbi paranccsal kapcsolhatjuk be.:
-s on /dev/eszköz
-A /dev/sda : Attributum táblák megjelenítése. Legtöbben ezekre az értékekre vagyunk kíváncsiak.
-t long VAGY --test=long /dev/sda : sda eszköz teljes vizsgálata
-t short VAGY --test=short /dev/sda : sda eszköz gyors vizsgálata
# Az eredményeket utóbbi két esetben az alábbi paranccsal nézhetjük meg.:
-l selftest /dev/sda
-H /dev/sda : Az sda eszközünk jó-e vagy sem?
--all /dev/sda : Minden SMART információ kiíratása.


MBR, partíció törlések (Teszteld használat előtt!!)

dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=512 count=2048
# Az MBR és a partíciók törlése
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512 count=62 seek=1
# Csak az MBR törlése.tty
# Bejelentkezett felhasználó terminál információi

stty 
# A terminál beállításainak kiíratása
-a : verbose mód


uname # Rendszerinformációk megadása.
-a : minden információ kiírása. Linux, kernel verzió, node name (hosztnév), stb.
-r : csak a kernel verziójának megadása, pl.: 3.2.0-4-686-pae

lsb_release -a
# Adott distribúció információinak kiíratása


cat /etc/debian_version
# Debian verziójának kiíratása


write user tty
# Egy Linux gépre bejelentkezett felhasználónak üzenet küldésre szolgáló parancs


mesg
# A write üzenetküldő aktuális beállítását kérdezhetjük le. (engedélyezve vagy tiltva van)

mesg n
# A write üzenetküldő tiltása

mesg y
# A write üzenetküldő engedélyezése

mkswap 
# Swap terület létrehozása

swapon 
# Swap bekapcsolása

swapoff
# Swap kikapcsolása

sync
# A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos)


Benchmark, teljesítmény mérés

CPU
date; i=0; while (( i< 2000000 )); do (( i ++ )); done; date
# kiíraja  dátumot, elszamol 2millióig, majd megint kiírja a dátumot

dd if=/dev/zero bs=1M count=1024 | md5sum
# CPU tesztelés

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
stress --cpu 4 --timeout 300s
# egyéb CPU nechmark-ok, a használt programokat telepíteni kell!

md5sum /dev/urandom
# Instant CPU terhelés.

stress-ng --cpu 2 --cpu-ops 100000
# szintén CPU benchmark, 2 magon.

sysbench --test=cpu --num-threads=2 --cpu-max-prime=10000 run
# szintén CPU benchmark, 2 szálon.


HDD
hdparm -Tt /dev/sda
# sda sebességmérés. A hdparm telepítendő.

time sh -c "dd if=/dev/zero of=testfile bs=64k count=10k  && sync" ; rm testfile
# testfile zero-val történő feltöltése, 64 blokkmérettel, 10000x, majd a testfile törlése.
# Kimenet SSD esetén (atom n280 CPU):
10240+0 records in
10240+0 records out
671088640 bytes (671 MB, 640 MiB) copied, 3,12924 s, 214 MB/s

real    0m3,447s
user    0m0,052s
sys     0m2,996s
# Megjegyzés:
# A valós érték kiszámítása a fentiből: 671088640 / 3,447 / 1024 / 1024 = 185MB/s 


sysbench --test=fileio --file-total-size=10 prepare 
# Szintén HDD benchmark.


Network
Fogadó oldal:
iperf -s -p 10001 -w 64000
# 64k TCP window size, 10001 TCP porton nyit egy kaput.

Küldő oldal
iperf -c 192.168.2.1 -p 10001 -i 1 -w 64000
# 192.168.2.1 felé 10001 TCP porton, 64k window size melletti mérés.
# Kimenet (a példa site-to-site VPN-en két tűzfal között történt)
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 10001
TCP window size:  125 KByte (WARNING: requested 62.5 KByte)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.2.2 port 38922 connected with 192.168.2.1 port 10001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec  58.9 MBytes  49.3 Mbits/secFolyamatok       top

command &
# command futtatása a háttérben
fg "sorszám" : felélesztés, majd előtérben futás
bg "sorszám" : felélesztés, majd háttérben futás

Ctrl+Z
# Előtérben futó process (pl mcedit) háttérbe helyezése.

Ctrl+C
# Félresikerült/megakadt process bezárására használható billentyű kombináció

jobs
# Háttérben futó programok kiíratása
# Az itt megkapott értékek használhatóak az fg, bg parancsoknál.


command1 && command2
# command1 sikeres futását követően command2 is lefut.
# Amennyiben command1 visszatérési értéke nem 0 (tehát sikertelen), úgy az utána 
# soron következő parancs(ok) nem fut(nak) le

letix@microserver:~/test$ ls && echo masodik parancs sikeres
dir1  dir2
masodik parancs sikeres
letix@microserver:~/test$ ls dir3/ && echo masodik sikeres
ls: dir3/ nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár

top
# Futó folyamatok kiíratása

h : help
u : felhasználókra szűrhető lista
z,b : a táblázat színezése, illetve kivastagítása
Z,B : a táblázat színeinek, kivastagíthatóságának módosítása
l,t,m : a lista fejléce, terhelési adatok, egyebek jeleníthetőek meg/kapcsolhatóak ki

pidof folyamat
# A folyamat azonosítóját adja meg (PID - process ID)

ps
# Futó folyamatok kiírása
-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok
aux : minden folyamatot kiír, szinte minden információval
alxww : minden folyamatot, még több infóval (pl.: PPID)
-t1 : tty1-es terminál kilistázása
f : erdő szerű megjelenítés
l : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. (parent's process identifier)
ww : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.
fax : fa-szerű struktúrában jeleníti meg a folyamatlistát
-o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd
# felhasználónév, processid, parent processid, kezdési idő, CPU, MEM, kapcsolók
# formában adja meg a folyamatokat.
USER       PID  PPID START   UID %CPU %MEM CMD
letix    19284 19283 10:39  1000  0.0  0.1 -bash
letix    22095 19284 14:33  1000  0.0  0.0 ps -o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd 

pstree
# Folyamat struktúra fa-szerű ábrázolása.

pgrep
# Folyamatlista szűrése adott minta alapján
-u user   : megadja user nevében futtatott folyamatok PID-jét
-u user screen   : megadja user nevében futtatott screen folyamat PID-jét
-lu 0   : megadja a 0 UID-el rendelkezeő (root) felhasználó folyamatainak nevét és PID-jét

pkill
-9 -u user screen : user nevében futtatott screen folyamat erőltetett leállítása 
    hasznos lehet, ha többen futtatnak screen-t


kill "pid"
# Folyamat leállítása PID szerint
-1     : jelentése SIGHUP. A folyamat bezárása, config fájl beolvasása, folyamat újraindítása
-9     : jelentése SIGKILL, folyamat erőltetett bezárása. (Csak végszükség esetén)
-15     : jelentése SIGTERM, szabályos programleállítás
-l     : a teljes signal táblázat kiíratása. Ezek a jelek küldhetőek folyamatoknak
-s "signal" : -l átal megadott táblázatban található signal-ok küldhetőek adott processnek.
    
letix@microserver:~$ yes > /dev/null &
[1] 22268
letix@microserver:~$ kill -s 6 22268
[1]+  Félbeszakítva         yes > /dev/null

killall command
# az összes fehasználó által futtatott "command" nevű folyamat leállítása


nice
# Priorítása lekérdezése, beállítása
-n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni. (+19-től -20 ig)

renice -10 1124
# 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása

init
# Futtatási szint beállítása (run levels)
# Az egész rendszer állapotjelzője, ami  meghatározza, mely szolgáltatások működnek, vagy épp indulnak el 
# rendszerindításkor. A futási szintek számokkal kerülnek azonosításra.
# Definiálhatóak különböző szintek annak függvényében, hogy milyen jellegű munkára lesz használva a gép.
# Például ha X-el, bluetooth-al és egyéb erőforrás igényes alkalmazásokkal lesz használva, úgy létrehozható 
# egy 5-6-os init szint. Ezt a szintet az inittab-ban szükséges beállítani alapértelmezettként induláshoz, 
# de akár a rendszer futása közben is módosítható az aktuális szint. -> Akár több szolgáltatás is indítható vagy
# leállítható egy paranccsal.  
#
# Init szintek
# ---------------

0   : kikapcsolás
1   : single-user mód (speciális rendszeradminisztrációs funkciókra)
2-5 : multi-user mód, (normál működés)
6   : reboot

# Új szolgáltatás hozzáadása 
# ----------------------------- 
# Program bemásolása /etc/init.d-be, majd erről egy link létrehozása a kiválaszott 
# init szint könyvtárába (pl.: rc2.d) Csak akkor indulnak el, ha S betűvel kezdődnek. 
# A kezdőbetű után levő számok az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják.
#
# /etc/inittab -ban állítható be a gép alapértelmezett indulási init szintje.
The default runlevel.
id:2:initdefault: 

  # Daemonok kezelése
# ---------------------

/etc/init.d/daemon_nev start :   daemon indítása
/etc/init.d/daemon_nev stop :   daemon leállítása
/etc/init.d/daemon_nev restart :   daemon újraindítása
/etc/init.d/daemon_nev status :   daemon status infók kiíratása

runlevel
# Megadja, hanyas init szinten voltunk és vagyunk. (kimenet pl.: N 3 , vagy 3 2.) típusú.
# 3 N jelenti, hogy 3-ason voltunk és vagyunk, 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2-esen vagyunk

fuser
# Folyamatok azonosítása nyitott file-ok vagy process-ek alapján (érdemes root-ként futtatni)
-v . : aktuális felhasználó folyamatai
-v -n tcp 80 : mely folyamat használja a TCP/80-at?
-vm  /mnt/test : megadja azon folyamatot, mely fogja /mnt/test mappát.
-vmk /mnt/test : kilövi azon folyamatot, mely fogja /mnt/test-et
-v /var/run/mysqld/mysqld.sock :  mely folyamat használja a mysqld.sock socketet?
root@microserver:/home/letix# fuser -v -n tcp 10000
                      FELHASZNÁLÓ  PID  HOZZÁFÉRÉS PARANCS
10000/tcp:          root  1764 F....      miniserv.pl
root@microserver:/home/letix# mlocate miniserv.pl
/usr/share/webmin/miniserv.plshutdown 
# Kikapcsolás
-h now    : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk)
-h 12:00 & : A gép kikapcsolása 12:00-kor.
-c         : Az időzített kikapcsolási folyamat megszakítása
-r 0       : Azonnali újraindítás
-h `date --date "now + 30 seconds" "+%H:%M"`: aktuális dátumhoz képest 30 másodperccel későbbi leállítás kezdeményezéseIdőzített parancsfeldolgozás       top

at
# Megadott időpontban futtathatunk programokat
-f todo 23.59 : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az at.
# Idő formátumok
# 13.13 01.01.02 : 13 óra 13 perc, 2002, január 1
# 2pm tomorrow : honlap délután 2
# 1am Sun : hajnali 1 óra, vasárnap
atq
# Az at várakozási sorrendjét ismerteti
atrm pid
# Az at várakozási sorából való eltávolítás, Process ID alapján

cron
# A Linux feladatütemezője
# /etc/cron.d ; /etc/cron.daily ; /etc/cron.weekly
crontab -l : kilistázza a belépett user beállított ütemezéseit
crontab -e : Editáljuk a belépett user ütemezéseit

Cron job paraméterezése
-----------------------
Perc        Óra    Hónap napja      Hónap            Hét napja        Parancs    
(0-59)     (0-23)    (1-31)    (1-12 v. Jan-Dec) (0-6 v Vas.-Szo.)    Parancs        
 

Példák
------
   
0           2         12             *               0,6             ping 192.168.1.1
Minden hónap minden szombatján és vasárnapján amelyek 12.-ére esnek, 2:00-kor megpingeli a címet.
     
30     10         *             *                *              ping 192.168.1.1
Minden nap, 10:30 kor megpingeli a címet.
   
00 1-8,12-17      *             *                *              ping 192.168.1.1
Minden nap, 1:00-től 8:00-ig és 12:00-től 17:00-ig minden óra 0. percében fut 
Alkalmazhatunk például vesszőt is, az első rublikába írva "0,30" jelenti minden óra
0. illetve 30. percét, illetve intervallum is megadható.
További példák
--------------

@reboot parancs : A következő indításnál lefutó parancs.
@weekly         :"0 0 * * 0" : Hetente egyszer fut le, vasárnap éjfélkor.
@daily          :"0 0 * * *" : Naponta egyszer fut le, éjfélkor.
@midnight       :"0 0 * * *" : éjfélkor, ekv. az előzővel.
@hourly         :"0 * * * *" : Minden egész órakor fut le.Cron job hibacsatorna /dev/null-ba irányítása
---------------------------------------------

0 1 5 10 * /path/script.sh  >/dev/null 2>&1 

# amennyiben szükséges, hogy az adott job hibacsatornája ne árassza el a /var/log-ot, úgy a fenti 
# kivastagított eljárást szükséges alkalmazni


date
# Dátum kiíratása vagy beállítására használatos program
+%F : 2011-11-04 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
+%Y%m%d : 20111104 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
-d-2day +%F : 2011-11-02 formátumban írja ki a 2 nappal korábbi dátumot.
110411532011 : Beállítja a dátumot November 04., 11:53-ra, 2011-ben. (Honap Nap Ora Perc Ev)
-d '+3 hour' +%Y.%m.%d" "%H:%M.%S : az aktuális dátumhoz kéepst 3 órával későbbi dátumot adja meg 2017.01.05 14:07.12 formátumban.

sleep 5 parancs
# 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.

schedutils
# Linux rendszer ütemező

screen
# Ablakkezelő, virtuális terminál emulátorral.
# Háttérbeli programok futtatásához alkalmazható program.
screen    : Egy új VT-t (virtuális terminált) indítható
Ctrl+a+d   : bill. kombinációval tehetjő háttérbe.
screen -ls   : screen-ek listázása
screen -d -m -S name   : elindítja a háttérben a screen-t "name" névvel
screen -x name   : name nevű terminál hozható előtérbe
screen -R PID   : paranccsal lehet előtérbe hozni. (PID - processID, ps aux-al megnézhető)


# SCREEN-ben kiadható billentyű kombinációk
-------------------------------------------

Ctrl+a+d   : bill. kombinációval tehető háttérbe.
Ctrl+a+?   : előhozhatő a legfontosabb bill. kombinációkat
Ctrl+a+c   : új ablak ltérehozása
Ctrl+a+p VAGY n   : előző vagy következő ablakra ugrás. (previous, next)
Ctrl+a :kill   : aktuális screen lelövése
Ctrl-a :acladd USER   : USER nevű felhasználó engedélyezése becsatlakozásra (lásd MULTIUSER MODE)

  # MULTIUSER MODE 
  # --------------
   
  # A screen többfelhasználós üzemmódja 
  # Amennyiben kontrollált körülmények között szükséges beengedni valakit a gépre közös shellt 
  # használva, úgy az alábbi lépéseket kell alkalmazni   

  screen
# screen indítása a kiszemelt többfelhasználós gépen
Ctrl+a :multiuser on
# Ezt begépelve aktiválható az adott session-ön a többfelhasználós mód.
# Másik oldalnak szükséges ismernie az adott user nevét/jelszavát, illetve SSH-n be kell tudnia 
# csatlakozni a gépre. Ha mindez megvan, és SSH-n bejött.:
screen -x
#Voila!


time command
# A command lefutási idejét méri

command &
# command háttérbeli futtatása


command1 && command2
# command1 visszatérési értékének függvényében command2 is lefuthat. (ha command1 sikeres volt)Kernel,modulok,fordítás       top

lsmod
# Betöltött modulok kilistázása

rmmod modulnév
# Betöltött modul lekapcsolása a kernelből

modprobe modulnév
# Modult tölt be a kernelbe

modinfo modulnév
# a modulról kapunk információt

ldd program
# Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat, függőségeket

# Linux kernel fordítás menete, röviden. (ez csak az egyik módszer) 
bővebben
# Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.kernel.org, pl.: linux-2.6.20.3.tar.bz2)
# apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrd-tools yaird
# tar zxvf linux-2.6.20.3.tar.bz2 (érdemes a /usr/src-be)
# Belépés a létrejött könyvtárba
# make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal)
# apt-get install libncurses5-dev
# make menuconfig (az érdemi munka)
# make-kpkg clean
# make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers
# cd ..
# dpkg -i *.deb (2db állomány)Csomagkezelés       top

apt /Advanced Package Tools, A Linux csomagkezelője, az aptitude front-endje/
-cache search          : keresés
-cache showpkg csomag  : megmutatja a csomag függőségeit
-cache policy csomag    : a csomag telepített és telepíthető verzióit adja meg
-get install csomag    : telepítés
-get remove csomag      : törlés
-get autoclean          : nem használt csomagok törlése
-get update            : frissítás
-get upgrade            : frissítések telepítése
-get dist-upgrade      : distro frissítés
-get -f install        : törött, hiányzó csomagoknál jóbarát!
-get clean              : apt cache tisztítása
-get build-dep csomag  : telepítés minden egyes csomagjával együt
-get source csomag      : a csomag forrásának letöltése
-file list csomag      : kilistázza a csomag tartalmát

-s kapcsoló esetén csak szimulálja a megadott feladatokat.
-t stretch-backports install "package"
# package telepítése az adott strech-backports repo-ból

aptitude 
install program : program telepítése
search program : program keresése a tárolókban
remove csomag : csomag eltávolítása, a configok megtartásával
purge csomag : csomag és configok eltávolítása
clean : gyorsítótár ürítése
show csomag : telepíthető "csomag"-ról információk
reinstall program : adott program újratelepítése
update : csomaglista frissítése
safe-upgrade : a legújabb verzióra frissíti a telepített csomagokat.
full-upgrade : a legújabb verzióra frissíti a csomagokat. és eltávolít ha szükséges
dist-upgrade : újabb verzióra való teljes rendszerfrissítés


echo "csomag hold" | dpkg --set-selections
# csomag nevű csomag visszatartása a frissítések során.
# visszaállítása: hold helyett install-t szükséges megadni

dpkg --get-selections
# feltelepített csomagjaink listáját kapjuk meg, állapotuk feltűntetésével.dpkg /Debian packages/
# .deb csomagkezelő
-i csomag     : telepítés
-r vagy --purge     : törlés
-reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása
-l     : csomagok listázása
-I csomag     : csomag információk megjelenítése
-S fájl     : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl

A feltelepített csomaglista mentése, visszaállítása

dpkg --get-selections > /eleresi/ut/csomagok.txt : feltelepített csomagok neveinek mentése TXT-be. 
dpkg --set-selections < /eleresi/ut/csomagok.txt : a TXT-ből kiolvassa a felsorolt csomagokat.
apt-get -y update
apt-get dselect-upgrade
# Első lépésben a feltelepített csomagok listája a csomagok.txt-be kerül mentésre.
# Második, harmadik, negyedik lépésben pedig a telepített sw.-k listájában felsorolt  
# csomagok újratelepítése

dselect
# A dpkg barátságosabb arca


./configure
make
make install
# Csomag telepítése forrásból.
# A parancsot abban a mappában szükséges kiadni, ahova lett másolva az adott program 

make clean
# Ha esetleg valamilyen kapcsolót kihagytunk a fordítás közben,
# ezzel a parancsal pucolhatunk az újrafordítás előtt.

make uninstall
# Forrásból telepített program uninstall

alien
# Csomag konverter program (pl.: .rpm .deb etc.)


A Red Hat csomagkezelője

rpm
# Red Hat Package Manager

rpm -ivh csomag.rpm
# csomag telepítése

rpm -Uvh csomag.rpm
# Frissítés vagy telepítés.
# Ha nincs telepítve , telepíti, ha telepítve van, megpróbálja frissíteni

rpm -Fvh csomag.rpm
# Csak frissítés. Ha nincs telepítve a csomag, kilép

rpm -e csomag.rpm
# Törlés

rpm -q csomag.rpm
# Megvizsgálja, hogy telepítve van e a csomag, és milyen verzió

rpm -qa
# Az összes telepített csomag vizsgálataHálózat       top

arp
# ARP cache manipulálása
-d cím : arp táblából adott bejegyzés törlése

cat /proc/net/arp : aktuális arp tábla kiíratása

ifconfig
# Hálózati információk lekérése, konfigurálása
ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
# 192.168.10.1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya)
# 255.255.255.0 a netmask.

ifdown eth0
# eth0 eszközt lekapcsolja      

ifup eth0
# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól)

iptables
# Netfilter csomagszűrő, leírás lentebb található, itt:
iptables alapok

host
# Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé, tartományokról, zónákról.
-t ns valami.hu : valami.hu Name Server-ét adja meg
-t mx valami.hu : valami.hu levelező szervereiről ad információt 

hostname
# Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét.

iperf
# Sávszélesség korlátozásra használatos program.


echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Ha gépünket router-ként használjuk, érdemes beállítanunk a csomag továbbítást
# 1-es engedélyezi a tiltást, 0 tiltja a tiltást!

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# Beállítjuk, hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
# Beállítjuk, hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
# Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését

...etc

--------------
# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek, érdemes őket valamely induláskor 
# lefutó script-be tenni, a hálózati interfészeket konfiguráló script elé.
--------------etherwake
# Magic packet-et küld a wake-on-lan enabled hálókártyára

ethtool
# Ethernet kártya beállítások megjelenítése, változtatása


iptraf
# Hálózat terhelést figyelő program

iptstat
# Top-szerű hálózat elemző eszköz.

ifstat
# interface statisztikák készítése
# ifstat programot szükséges telepíteni
ifstatus
# interface státusz kiíratása (van-e link adott kártyán/kábelen)
# ifplugd program részét képezi
# újabb verzióban már az ifplugstatus -t szükséges használni.

mii-tool
# Hálózati tesztelő

nbtscan
# NetBIOS információkat adja meg, a hálózaton


netstat
# Információkat ír ki a hálózati alrendszerről
-r  : route kimenete 
-i  : interfész tábla
-tp : TCP/IP -t használó processzek listája 

netstat -tn|grep ':80'|tr -s ' '|cut -d ' ' -f5|cut -d':' -f1
# kik csatlakoznak a gépünkre a 80-as porton? 


netstat-nat
# Nat-olt kapcsolatok megjelenítésére szolgáló eszköz.
-n : Nem fordítja le a megjelenített IP-ket Hostname-ekre.

netstat -an | egrep 'Proto|LISTEN'
# mely protokollon/portokon figyel a gép?

netcat
# TCP/IP swiss army knife


nload
# Network load - Hálózati terhelés vizsgálat

ngrep
# grep, hálózati forgalomhoz

netsed
# Hálózati csomagok valós idejű megváltoztatására alkalmas program

nslookup www.host.com
# host.com IP címének vizsgálata


domainname
nisdomainname
ypdomainname
# Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.


dnsdomainname
#Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer DNS-tartománynevét.


nmap 

# Hálózati feltérképező és letapogató eszköz.

nmap 192.168.10.*
# gyors scan, wildcard-al (*)


nmap 192.168.10.0/24
# subnet..


nmap -sP 192.168.10.0/24
# mely eszközök vannak fent és futnak


nmap -F 192.168.10.1
# gyors scan


nmap –open 192.168.10.1
# csak a nyitott portokat adja meg


nmap 192.168.10.1-20 --exclude 192.168.10.2,192.168.10.4
# 1-20-ig, kivéve a 2 és 4.


nmap -iL /root/ips.txt
# ips.txt file ban felsoroltak scannelése


nmap -sA 192.168.1.250
# tűzfallal védett-e?


nmap -p 80,443,445-500 192.168.10.1
# 80 és 443 valamit 445-től 500as portig scanneli a klienst.


nmap -p T:80,U:53 192.168.10.1
# TCP80 és UDP53-as portok scannelése


nmap -sU -p 3478 192.168.1.25
# UDP 3478 port scan


nmap -p „*” 192.168.10.1
# minden portot végigpásztáz


nmap –top-ports 10 192.168.10.1
# top 10 legismertebb portot  végignézi


nmap -O --osscan-guess 192.168.10.1
# megpróbálja felderíteni, hogy milyen op.rendszer fut a távoli gépen.


nmap -sV 192.168.10.1
# távoli szerver szolgáltatások verziószámának detektálása


nmap -sT  IPADDRESS -PN -T 1 -p 21, 22, 23
        # Kiszolgáló nyitott port keresés
 

nmap -sV -sT  IPADDRESS  -PN -T 1 -p 21
        # talált port elemzés
 

nmap -sT IPADDRESS -PN -T 1 -p 21, 22, 23, 25, 53, 69, 80, 88, 123, 143, 162, 443, 445, 554, 587, 993, 995, 1194, 1433, 1723, 3389, 8000, 8080, 8443, 8843
        # távolról elérhető helyi szolgáltatások

nmap –iflist
# altalanos infok az interface-ekről és route-okról.


nmap --packet-trace 192.168.10.13
# milyen kommunikaci zajlik a 10.13-al?


ping host
# Ping jelet küld a host-nak
-b ip_tartomány : broadcast üzenet küldés

route
# A Linux útválasztó táblájának megjelenítése (Routing table)

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0
# A 192.168.10.0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer
# A hálót így már látnunk kell

route add default gw 192.168.10.254
# 192.168.10.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing table-hez.

route del default gw
# Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.Static route hozzáadás

up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
# Static route hozzáadása az adott eth eszközhöz. ( /etc/network/interfaces ethX szeksziójához hozzáadandó)
# Az ethX eszközünk 192.168.2.0 hálózat felé a 192.168.2.1 legyen a default gateway.

down route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
# A Fenti kikapcsolása.rsh
# Távoli shell
-l user gepnev parancs : a "parancs"-ot lefuttatja a távoli gépen, user nevében

smbclient
# SMB hálózati erőforrások tallózása

smbclient -M gépnév
# Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén
    echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi, nem kell Ctrl+D

smbclient -L 192.168.1.1 -U HOSTNAME/user -W workgroup
# kilistázza a 192.168.1.1 gépen található megosztásokat HOSNAME\user nevében, workgroup tartományban.

ssh
  /Secure SHell/
# Titkosított hálózati bejelentkezés
# config: /etc/ssh/sshd_config

ssh user@host -t 'sudo sed -i "\$a text to insert" /path/to/file'
# adott user nevében a host-on lévő file-ba adott "text to .." szöveg hozzáfűzése


ssh user@host 'bash -s' < script.sh
# távoli hoston adott user nevében script.sh futtatása, mely a helyi gépen van.


ssh -t user@host "sudo sh -c 'ps aux | grep ssh > /root/1.txt'"
# távóli gépen adott sudo parancs futtatása, kimeneti állomány is a távoli gép adott mappájába kerül.


scp
# Biztonságos távoli fájl átvitel lokális gép és távoli gép, illetve távoli gépek között.
Bővebben itt olvasható róla az oldalon:
Fájlátvitel SCP segítségével

sntop
# Top-szerű hálózati forgalom figyelő szoftver.

tcpdump
# Hálózaton átmenő forgalmat figyeli.
-i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli.

traceroute host
# A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/

trickle
# Sávszélesség korlátozásra használatos program.
-u 100 -d 200 proftpd : A proftpd démon számára biztosít 100KB fel, 200KB letöltési sávszélt.

tsclient
# Terminal Services Client

proftpd
# FTP server 

pure-ftp
# FTP server

rdesktop
# Remote desktop kliens

stunnel
        # SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat. 
# pl.: POP3, IMAP, etc.

squid
# Proxy kiszolgáló
# config file.: /etc/squid/squid.conf


Virtuális hálókártya létrehozása

vconfig
# virtuális eth eszközök létrehozására alkalmas program. 
# vlan csomag tartalmazza, tehát ezt telepítenünk kell.
vconfig add eth0 1 : az eth0:1 eszköz hozzáadása, majd fel kell venni a /etc/interfaces-be!
...
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.1.42
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.1.254
auto eth0:0
allow-hotplug eth0:0
iface eth0:0 inet static
      address 192.168.10.42
        netmask 255.255.255.0

auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet static
        address 192.168.100.42
            netmask 255.255.255.0

ipcalc
# TUI felületű IP számláló. (hasznos lehet hálózat tervezés/bővítéskor)

darkstat
# Hálózati statiszkikák gyűjtésére szolgáló program.

vsftpd /Very Secure FTP daemon/
# config file.: /etc/vsftpd
# Néhány fontos kérdés.:
-anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése. Szükség van egy ftp nevű user-re.
-local_enable : normal felhasználókat engedjük be. (kell az anonymus hoz is)
-write_enable : engedi az írást
-local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022)
-anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk
-anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés
-xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon
-connet_from_port_20 : 20-as portot használ
-chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása
-chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file
-idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje

wireshark
# Hálózati forgalom figyelő (GUI)

wondershaper
# Egyszerű sávszélesség korlátozásra használatos program.
ethX 1024 1024 : Az ethX eszköz részére biztosít 1024Kbit le és feltöltési sávszélt.
ethX clear : Törli a beállításokat.Bash programozás       top

# A parancsértelmező által ismert parancsok fűzhetőek össze egy "programba" vagy más néven shell script-be. (lásd .bat)
# A program első sorában minden esetben meg kell adni a futtató programot (shell-t), jelen esetben a bash-t.
# Tehát a fájl kezdete legyen bash esetén: 
   #!/bin/bash
# Felkiáltójel nélkül más futtató program (parancsértelmező) is megadható a program első sorában.
# Futtatási jog nélkül nem futtatható, ezért 
   chmod +x programnev
# Program futtatásához a lehetséges parancs(ok)
  ./programnev 
  sh programnev 
  bash programnev 


Írásjelek

\ Escape-karakter:
# Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni,
# hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.

$ Dollárjel 
# Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni.
# Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.

" " Kétszeres idézőjel  
# Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális
# jellegét feloldják.

' ' Egyszeres idézőjel 
# Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse

[] Szögletes zárójel
# Intervallumok megadására szolgáló eszköz
? Kérdőjel 
# Egy elem helyettesítésére szolgáló jel
* Csillag
# Joker karakter, bármennyi karakter helyettesítésére

` Felsővessző: (jobbra tartó - AltGr + 7)
# Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza
# úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak.

# Kettőskereszt
# Kommentezés eszköze. (megjegyzés)
& And jel 
# Parancsok háttérbeli futtatására szolgáló eszköz. 
# Pl.: updatedb &
&& Kettős And jel
# Parancsok futtathatóak egymás után. 
# && esetén csak akkor fut le a második parancs, ha az első sikeres volt, azaz visszatérési értéke 0
# Pl.: cp -R /var/www /home/backup && shutdown -h now

; Pontosvessző
# Parancsok futtathatóak egymás után. 
# ; esetén a második parancs futása nem függ az első visszatérési értékétől, tehát 


Dedikált környezeti változók

BASH : aktuális shell
BASHPID : aktuális bash PID-je
EUID : effektív user uid
EDITOR : Az alapértelmezett szövegszerkesztő
HOME : Aktuális felhasználói könvvtár elérési útvonala
MAIL : Beérkező emailek alapértelmezett könyvtára
PATH : Azok az elérési útvonalak, melyekben a shell futtatható állományokat keres
OSTYPE : Az operációs rendszer típusa
PAGER : Az alapértelmezett file nézegető elérési útvonalát kell tartalmaznia
PWD : Az éppen aktuális munkakönyvtár (Szimbólikus linknél nem egyezik meg a pwd kimenetével!)
DIRSTACK: szintén
OLDPWD  : Előző munkakönyvtár elérése
SHELL : A jelenleg futó shell teljes elérési útvonala
TERM : A terminál típusát tartalmazza
IFS : internal field separator
RANDOM : random szám generátor
SSH_CONNECTION : aktív SSH kapcsolat(ok) megadása "SRC SRCPORT DST DSTPORT" formában

Ezek értékeinek kiíratására a következő parancs használható:

echo $VALTOZO_NEV


Shell változók

Értékadó utasítással.:

valtozo=érték : a változónk értéke legyen "ertek"
valtozo=$(echo 2+3 | bc) : a változónk értéke legyen 2+3, bc-vel kiszámolva.
export valtozo : shell változó környezeti változóvá alakítása
# Amennyiben szükséges permanens beállítás, úgy:
# az /etc/profile -ba is szükséges felvenni
unset valtozo : ha már nincs szükség rá, mint környezeti változó.


Belső változók

echo $0
# A futó program neve

echo $$
# A futó program PID-je

echo $?
# A legutolsó parancs visszatérési értéke
# Ha 0    : igaz    (true)
# Ha 1 vagy több  : hamis   (false)

echo $_
# a legutóbbi begépelt parancs legutolsó argumentuma
# pl echo macilaci esetén macilaci
Csővezetékek (pipe-ok)

# " | " segítségével lehet egy program kimenetét (stdout) egy másik program
bemenetére (stdin) csatolni. pl.:

ps aux | grep iceweasel
# Az összes folyamat listázásának kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítja, amely az iceweasel-t keresi.

# stdin  - standard input,  jele : fd0 (alapértelmezett bemenet, pl.: billentyűzet)
# stdout - standard output, jele : fd1 (alapértelmezett kimenet, pl.: monitor)
# stderr - standard error,  jele : fd2 (alapértelmezett hibacsatorna)

./program 2> hiba.txt
# program lefuttatása és az esetleges hibacsatorna (stderr) hiba.txt-be irányítása
# az stdout helyett.

./program 1> kimenet.txt 2>&1
# program lefuttatását követően a kimenetet (stdout) a kimenet.txt be menti, valamint
# az esetleges hibák (stederr) hozzáfűzésre kerülnek a txt-hez.

cat file1 | sort | wc -w > file2
# file1-et tartalmát a sort-nak adja át, az rendezi, majd átadja a wc-nek, majd a wc 
# kimenete a file2-be íródik


Néhány egyszerű példa.:

#!/bin/bash
echo Hello World!
# A szokásos Hello World kiírása, a program futtatásakor.


#!/bin/bash
STR="Hello World"
echo $STR
# Az STR változó deklarálása, majd értékének kiíratása.


#!/bin/bash
tar -cZf /var/backup.tgz /home/user
# /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba.


#!/bin/bash
OF= /home/user/$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $OF /home/user/sajt
# Egyszerű backup script, mely a /hme/user/sajt tartalmát, napi dátummal
# ellátva egy .tgz állományba tömörítve menti.


#!/bin/bash
if ["foo" = "foo1" ]; then
echo "a feltétel igaz"
else
echo "a feltétel hamis"
fi
# Egyszerű if-else szerkezet


Egyszerű szerkezetek.: if, while, until, for

-if szerkezet.:
---------------

#!/bin/bash
T1="foo"
T2="bar"
if [ "$T1" = "$T2" ]; then
echo "a feltetel igaz"
else
echo "a feltetel hamis"
fi
# eldönti T1 és T2 értékéről, hogy egyenlőek e.


#!/bin/bash
if [ -f /etc/passwd ]
then
      echo "letezik!"
else
    echo "nem letezik!"
fi
# eldönti, hogy /etc/passwd file létezik-e vagy sem.
# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!


#!/bin/bash
test -f /etc/passwd && echo "letezik" || echo "nem letezik"
# A egyel feljebb levő probléma másik megoldása.
# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!-File szintű kapcsolók

if [ -a file ] then ...

-a : igaz, ha létező file
-e : igaz, ha létező file
-b : igaz, ha blokkos eszköz (pl /dev/sda)
-c : igaz, ha "karakterspeciális" file Pl.: (/dev/ttyACM0 - ez egy nokia telefon.)
-d : igaz, ha könyvtár
-f : igaz, ha regular file
-G : igaz, ha a futtató user csoportjáé a file
-N : igaz, ha módosították az utolsó olvasás óta
-O : igaz, ha a futtató useré a file
-r : igaz, ha olvasható?
-L : igaz, ha symbolic link
-s : igaz, hogy nem üres
-z : igaz, hogy üres
-w : igaz, ha írható a scriptet futtató user számára
# Tagadás mindenhol használható, azaz.:
! -f : nem regular file?


-Változó szintű kapcsolók

if [ file == file2 ] then ...

file1 == file2 igaz hogy egyenlőek?
file1 != file2 igaz hogy nem egyenlőek?
# Például:
  if [ "$(echo Tibi)" != "$(echo Peti)" ]; then
              echo "Tibi nem Peti! :)"
              exit 1 # Stop!
        fi  


-Szám szintű kapcsolók

if [ $foo -eq 3 ] then ... 

$foo -eq 3 : igaz, ha foo értéke egyenlő 3-al (Equal)
$foo -ne 3 : igaz, ha foo értéke nem egyenlő 3-al (Not-Equal)
$foo -gt 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb 3-nál (Greater Than)
$foo -ge 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb egyenlő 3-al (Greater or Equal) 
$foo -lt 3 : igaz, ha foo értéke kisebb 3-nál (Less than)
$foo -le 3 : igaz, ha foo értéke kisebb egyenlő 3-al (Less or Equal)

"$foo" == "10" foo értéke 10?


# Dupla zárójellel használhatóak ==, !=, >=, >, <, <=..
(($foo <= 3)) foo értéke nagyobb egyenlő 3-nál


 
-while szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
COUNTER=0
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
echo a szamlalo erteke: $COUNTER
let COUNTER=COUNTER+1
done
# COUNTER változót 1-el növeli addíg, amíg el nem éri a 10-et.-until szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
COUNTER=20
until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
echo a szamlalo erteke: $COUNTER
let COUNTER-=1
done
# COUNTER változót 20-as kezdőértékről 1-el csökkenti, amíg el nem éri a 10-et.-for ciklus (C szerű)
---------------------

#!/bin/bash
for i in `seq 1 10`;do
echo $i
done
# az i változó felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írja a képernyőre-for ciklus (a könyvtár elemeire)
---------------------------------

#!/bin/bash
for i in $( ls );do
echo a konyvtar elemei: $i
done
# kiírja a képernyőre az aktuális könyvtár elemeit


Egyszerű függvények.:

#!/bin/bash
function quit {
exit
}
function hello {
echo Hello!
}
hello
quit
echo foo

# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 10. sor sosem fut le!)


#!/bin/bash
function quit {
exit
}
function e {
echo $1
}
e Hello
e World
quit
echo foo

# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 11. sor sosem fut le!)Saját leírások       top
Ezen fejezetben saját tanulási folyamatom során készült irományokat teszem közzé:

Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-       top

echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve."
# Kiírja, hogy hány felhasználó van bejelentkezvetest -d /home/user && echo "van" || echo "nincs"
# Megvizsgálja, hogy van e /home/user könyvtár, két kimenetű elágazással (&&)
# Ha van.: van
# Ha nincs.: nincs
# -d : van-e ilyen?if [ -d /home/user ]; then echo "van"; else echo "nincs";
fi
# Ugyanaz mint az előző példa, csak kicsit másként. 
# [-test parancs, ]-test zárásif [ -s /etc/motd ]; then echo "nagyobb"; else echo "zerus";
fi
# Megvizsgálja, hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál, vagy zérus.
# -s akkor ad IGAZ-at, ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál.


for i in *.mp3; do mpg123 "$i"; done
# Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt, az mpg123 
# nevű programmal lejátszuk.< /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9_ | head -c8
# 8 karakteres random jelszó generátor for i in $(ls); do cat $i >> 123.txt; done
# aktuális könyvtárban található file-ok 123.txt file-ba összefűzése.host -t mx mydomain.com
nslookup -q=mx mydomain.com
dig -t mx mydomain.com
# MX record check-re használható parancsok


net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user
# shell-ből Windows klienst állíthatunk le távolról. (ha tudjuk a local admin jelszavát..)net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user -f -t 60
# Előbbi parancs, időzítve 60sec-re.echo tartalom | mailsend -to sendto@domain.dom -from from@domain.dom -starttls 
  -port 587 -auth -smtp STMP.server.address -sub targy +cc +bc -v -user Username -pass Password
# 587-es porton (TLS) levélküldés. A fenti változók jelentései:
#
# tartalom : az levél tartalma 
# sendto@domain.dom : címzett
# from@domain.dom : feladó
# SMTP.server.address : milyen SMTP-n keresztül
# targy : az üzenet tárgya
# user/pass : SMTP user neve, jelszava.while read; do
rm „$REPLY”
done < delete.txt > log.txt
# delete.txt file-ban található elérési útvonalakon lévő fájlokat törli, a kimenet
# pedig a log.txt-be kerül.cat smb.conf | egrep -v "^\s*(#|$)"
# smb.conf file tartalmának kiírása a #-al vagy szóközzel kezdődő sorok nélkül.awk '{ sum += $1 } END { print sum }' file
paste -sd+ file | bc
sum=0;for i in $(cat file);do sum=$((sum+$i));done;echo $sum
s=0 ; while read l ; do s=$((s+$l)) ; done < file ; echo $s
# "file"-ban egymás alá felsorolt számok összegének kiszámítása
# Mindegyik sor egy különálló megoldás!


cat /var/log/syslog |grep INPUTDROP |grep -v ICMP | sed s/DF// | awk '{ print $1" "$2" "$3" "$8" "$9" "$11" "$18" "$20}'
# iptables log feldolgozása, amennyiben az INPUTDROP prefix-el kerül a syslog-ba a bejövő eldobott forgalmazás.
# a DF (defragment) és ICMP sorok nem jelennek meg a kimenetben!
# az awk $1, $2, stb. résszel a különböző mezők sorszámai vannak megadva, szabadon választható több vagy kevesebb kiíratása
# A kimenet pl:
Dec 23 00:29:37 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=60068
Dec 23 00:31:14 IN=ppp0 OUT= SRC=185.222.209.193 PROTO=TCP DPT=8899
Dec 23 00:32:05 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=3110
Dec 23 00:32:18 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=30096


history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i] " " i}}' | sort -rn | head        
# melyik parancsot hányszor futtattuk le
# A kimenet valami ilyesmi:
99 cat
11 sed
19 su
12 ssh


#!/bin/bash
read -p "Valtozo erteke? : " -s VAR
echo
echo "A beirt valtozo: " $VAR
# A szabvanyos bemenetről (bill.) feltölti a VAR nevű változót, majd kiírja annak értékét az ".." után.


#!/bin/bash 
read -e -i "Eleje" -p "Felhasznalonev: " USER 
echo "A beirt felhasznalonev: "$USER
# Bekéri a szabványos bemenetről a USER változót, az értéke pedig automatikusan az "Eleje" karaktersorral
# fog kezdődni, mely szükség esetén visszatörölhető. Ezt követően a változó értékének kiírása.


#!/bin/bash
echo -n "Add meg, mely termek arara vagy kivancsi (kola, sor): "
read VAR
if [[ "$a" = "kola" ]]; then
    echo "Ar 200"
elif [[ "$a" = "sor" ]]; then
    echo "Ar 250"
fi
# A szabványos bemenetről várja a VAR értékét (kola vagy sor), majd ezt követően ha a beírt karaktersor egyezik 
# a két termék közül valamelyikkel, kiírja az árát.

#!/bin/bash
echo "Az alabbi adatokat tudom kiirni a sorszam lenyomasaval: "
select i in "Datum" "Konyvtarlista" "AktualisMappa" "Kilepes"
do
  if [[ "$i" = "Datum" ]] ; then
    echo $(date)
  elif [[ "$i" = "Konyvtarlista" ]] ; then
    echo $(ls)
  elif [[ "$i" = "AktualisMappa" ]] ; then
   echo $(pwd)
  elif [[ "$i" = "Kilepes" ]] ; then
    break
  fi
done
# A select segítségével a négy utasítás közül az egyik sorszámát lenyomva a megfelelő parancsot futtatja le (pl: date)  
# a 4-es gomb lenyomásával pedig kilép a program.
# Kimenet:
Az alabbi adatokat tudom kiirni a sorszam lenyomasaval:
1) Datum
2) Konyvtarlista
3) AktualisMappa
4) Kilepes
#!/bin/bash
A=10
B=100
C=0
([ $A -eq 10 ] || [ $B -eq 1 ]) && [ $C -eq 1 ] && echo "Ok" || echo "Nem Ok"
# Logikai operátorok használata.
# A egyenlő-e 10-el VAGY B egyenlő-e 1-el, ÉS C egyenlő-e 1-el?
# Akkor írja ki az OK-ot ha legalább az:
# első ÉS harmadik állítás igaz, (pl A=10 ÉS C=1) vagy
# második ÉS harmadik állítás igaz (pl B=1 és C=1) , egyéb esetben "Nem Ok"-ot ír ki.


#!/bin/bash
    DIR=/home/letix/test
    EXT=.sh
    for file in $(ls $DIR)
      do
            if [[ "$file" = *$EXT* ]]
              then
              echo "$file"
            fi
      done
    # adott mappában adott kiterjesztésű file-ok keresése és nevük kiíratása#!/bin/bash
for i in 21 137 1517
do
      printf "...%5d ...\n" "$i"
done

# Példa printf működésre, 
# Kimenet:
...    21 ...
...     1 ...
...  1511 ...


#!/bin/bash
for i in ppp0 eth1 wlan0 eth0 tap0 tun0; do
  printf "$i \
            %2s $(/sbin/ifconfig $i | grep 'inet' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}') \
            %2s  RX bytes : $(ifconfig $i |grep -i -E '(RX packets)' | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1 ) \
            %2s  TX bytes : $(ifconfig $i |grep -i -E '(TX packets)' | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1 )\n " >> iptest2.txt
done

# Újabb printf példa, némi TX-RX forgalmazási adat kiírással,
# Kimenete:
ppp0       124.16.45.11             RX bytes : 7.9 GiB      TX bytes : 11.1 GiB
  eth1      192.168.100.254          RX bytes : 9.8 GiB      TX bytes : 18.2 GiB
wlan0     192.168.200.254          RX bytes : 9.1 GiB      TX bytes : 1.3 GiB
  eth0      172.16.0.254             RX bytes : 0.0 B        TX bytes : 0.0 B
  tap0      192.168.150.2            RX bytes : 8.1 GiB      TX bytes : 10.2 GiB
  tun0      192.168.250.1            RX bytes : 0.0 B        TX bytes : 0.0 B

Fájl titkosítása és visszafejtése kulcspárral -openssl-

Titkosítás
openssl genrsa -out key.pem 2048
openssl rsa -in key.pem -out key-public.pem -outform PEM -pubout
echo -n "Tl4R6dnvWXiDeXr1LtpCNkaerhABw45b24bnab5yLG1" > key.txt
openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.txt < unencrypted.dat > encrypted.dat
openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey key-public.pem < key.txt > enc.key.txt
# 1. privát kulcs létrehozása
# 2. publikus kulcs létrehozása a privát kulcsból
# 3. Adott key.txt állomány generálása
# 4. Az unencrypted.dat file titkosítása a key.txt segítségével, kimeneti állománya az encrypted.dat
# 5. A key.txt file titkosítása az adott felhasználó publikus kulccsával, a titkosított kulcs a enc.key.txt
# Megjegyzés:
# Backup készítés során érdemes minden használat előtt új key.txt-t generálni!

Visszafejtés
openssl rsautl -decrypt -inkey key.pem < enc.key.txt > key.txt
openssl enc -aes-256-cbc -d -pass file:key.txt < encrypted.dat > unencrypted.dat
# 1. A key.txt állomány privát kulccsal történő visszafejtése 
# 2. A visszafejtett key.txt-vel fent betitkosítátt állomány visszafejtése.Titkosított tar.gz készítése mappákról

Titkosítás
tar -zcvf - dir1 dir2 | openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.txt  -out /home/letix/encrypted.tar.gz
# file.txt-ben található jelszóval titkosítva tömöríti be a dir1 és dir2-t, kimenete a fenti tar.gz.

Visszafejtés

mkdir test
openssl enc -aes-256-cbc -d -pass file:key.txt -in /home/letix/encrypted.tar.gz | tar xz -C test
# key.txt-t felhasznalva visszafejti es kitömöríti az előbb betitkosított file-t az aktuális mappán belüli test
# mappába,mely az első lépésben létrehozásra került.mdadm - RAID alapok       top

Az mdadm (multiple  devices) a Linux eszköze a tömbök (RAID) létrehozására, kezelésére, monitorozására.
Ezen eszközzel sotfware-es RAID alakítható ki, hardware-es RAID vezérlővel rendelkező rendszeren az alábbi leírás nem alkalmazható.
Ebben a fejezetben tárgyalt parancsokat virtuális környezetben teszteltem, éles adatokat és rendszer lemezt/partíciót mellőzve. 


A dokumentum tartalma

Linkek
Gyakorláshoz szükséges feltételek
Az mdadm 7 üzemmódja
Lemezek előkészítése
RAID tömbök létrehozása
  Linear - JBOD
  RAID0  - Stripe
  RAID1  - Mirror 
  RAID5  - Stripe set with parity 
  RAID10 - Striped mirrors

RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point
Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending
Monitorozás, email küldés
RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel
RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel


Linkek:

RAID szintek - Wikipedia
 
mdadm - unixlinux.tmit.bme.hu
 
mdadm - Wikipedia - eng
 
Gyakorláshoz szükséges feltételek

Fenti RAID szintek link tartalmának ismerete
Linux-ot futtató PC, 1db rendszer és minimum 2db RAID gyakorláskoz használható lemezzel. 
    VAGY
Virtuális környezetben futtatott Linux VM, 1 + min.2db virtuális lemezzel. pl: Windows-on VMware Player free
Türelem, Pizza, koffeines ital (copyright by raid.wiki.kernel.org)


Az mdadm 7 üzemmódja

Assemble : Egy korábban létrehozott tömböt alakít át aktívvá (láthatóvá)
Build : Szuperblokkmentes tömb összeállítása. Ilyenkor az első létrehozás és a későbbi újbóli 
  elindítás ugyanaz a művelet 
Create : Új (szuperblokkos) tömb létrehozása 
Follow/Monitor  : A megadott tömbök állapotát figyeli, reagál a változásokra . Csak redundánds 
  tömbökre van értelme , pl RAID1, RAID5
Grow : Újracsíkozás. pl növelés, csökkentés, diszk szám növelés, chunk méret változtatás, 
  áttérés RAID1->RAID5 
Manage : Kezelés. pl eszköz hozzáadása tömbhöz, kiszedése, hibásnak jelölése, spare hozzáadása...
Misc : Egyéb. pl RAID szuperblokk törlése, információkérés. Adott tömbböl egy lemez végleges 
  eltávolításához szükséges a szuperblokkot törölni.


Lemezek előkészítése

Ahhoz, hogy a lemezek RAID tömbbe helyezhetőek legyenek, szükséges előkészíteni az eszközök partíciós tábláit.
Ez többek között az alábbi két módszerrel valósítható meg:

fdisk /dev/sdb
# /dev/sdb eszköz 1.partíciójának felkészítése
# A gombok lenyomásának sorrendje a következő
: manual
: partíció rendszer id változtatása
: első partíció
: listázás
fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
: kiírás.

# Fenti parancsot az aktuális rendszerhez kell igazítani, és minden érintett eszközön le kell futtatni.
# Lemez elnevezések és partíció számok sdb1 !

 VAGY

cfdisk /dev/sdb
# formázatlan HDD esetén:
Label type : dos
New : méretezés igény szerint
Primary/Ext. : Elsődleges vagy Kiterjesztett. Logikai partíció csak kiterjesztett alá készíthető.
Type : fd - Raid autodetect
Write : változások kiírása.

# Fenti folyamatot szintén minden érintett lemezen szükséges elvégezni.


RAID tömbök létrehozása

Linear vagy JBOD (just a bunch of disks/drives)

-Több különböző (vagy akár azonos) lemez (vagy partíció) 1db nagy dinamikus lemezzé konvertálása
-Sebességben nincs különbség egy szimpla lemezhez képest.
-Elérhető maximális méret: a résztvevő hdd-k vagy partíciók összege
-Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=linear --raid-devices=2 /dev/sdb3 /dev/sdc4
# create   :létrehozás
# verbose   :bőveszédű
# /dev/md0   :/dev/md0 lesz a tömb device
# --level=   :RAID típusa linear
# --raid-devices= :tömbbe kerülő eszközök száma
# /dev/sdb3, sdc4 :a résztvevő lemezek partícióiRAID0 - Stripe 
        -Stripe, vagyis csíkozás. A résztvevők között az adat annyi egyenlő részre lesz szétosztva, 
ahány résztvevő van, így minden lemezre az adat egy darabja kerül.
-Sebesség: Az írás/olvasás párhuzamosan történik -> Gyors
-Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. 
erősen ajánlott azonos típusú lemezeket használni. 
-Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=stripe --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 
# 2 eszközöből álló RAID0 tömb létrehozásaRAID1 - Mirror 
-Tükrözés 2 vagy több lemez között. 
a résztvevő hdd-kre vagy partíciókra az adat 1-1 példányban kerül írásra. Pazarló helykihasználtság!
-Sebesség: Olvasás ideálsi esetben kétszerese egy szimpla HDD-nek. Írásban minimális a növekedés.
-Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. 
ajánlott azonos típusú lemezeket használni.
-Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 missing 
# /dev/sdb1 lemezzel Degraded (féllábú) tömb létrehozása. A hiányzó eszköz helyére missing kell.
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
# /dev/sdb1 és sdc1 résztvevőkkel RAID1 létrehozása

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --spare-devices=1 /dev/sdd1
# md0 RAID1 tömb létrehozása 1db Spare disk-el (melegtartalék)
# Amennyiben bármely lemez kiesik, úgy a rendszer a spare disk-et automatikusan sync-eli és átveszi
# a hibás lemez helyét. Redundancia növekedés!RAID5 - Stripe set with parity 
-Minimum 3db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID5 kialakításhoz. Egy adatblokk 3db lemez esetén két részre osztva
egy-egy lemezre íródik, (disk1-data1, disk2-data2) ezen adatok paritás értéke pedig (disk3-dataP) a harmadik lemezre kerül. 
a paritás egy ellenőrző összeg, melyből a CPU (vagy vezérlő) data1 VAGY data2 elvesztése esetén pótolni tudja a kiesést.
a RAID5 körbeforgó paritási (rotating parity) eljárást alkalmaz, nincs kitüntetett paritás lemez (pl RAID4 melyben szűk 
keresztmetszete lenne a rendszernek) a paritást az összes meghajtón elosztva tárolja.
-Sebesség: párhuzamos olvasásnak köszönhetően gyors olvasás, az írás sw RAID esetén fokozottan CPU igényes!
kiszámítása (N-1)*S  ahol  N:résztvevő darabszám,  S:leglassabb résztvevő sebessége
-Elérhető maximális méret kiszámítása: (N-1)*S  ahol  N:résztvevő darabszám,  S:legkisebb résztvevő mérete,
tehát 3db 500GB-os lemeznél 1TByte.
-Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható.
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
# md0 RAID5 tömb létrehozása 3 lemez 1.partíciójából.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 --spare-devices=1 /dev/sde1
# md0 RAID5 tömb létrehozása, 1db spare disk-el.RAID10 - Striped mirrors 
-Minimum 4db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID10 (1+0)kialakításhoz. 2db (2 lemezből álló) előre létrehozott
RAID1 tömb kerül összefűzésre RAID0-ba. A RAID10 technológia ötvözi a RAID0 gyorsaságát a RAID1 megbízhatóságával.
-Sebesség: párhuzamos olvasásnak és írásnak köszönhetően szimpla HDD-hez képest legalább kétszer gyorsabb.
-Elérhető maximális méret kiszámítása: (N*S)/2  ahol  N:résztvevő darabszám,  S:legkisebb résztvevő mérete,
tehát 4db 500GB-os lemeznél 1TByte.
-Hibatűrés van! Amennyiben a RAID1 tömbökből esik ki 1-1 lemez, úgy a rendszer továbbra is üzemképes marad. 
 
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
# md0 RAID10 tömb létrehozása 4db lemez 1.partíciójából.
# Tesztelés lentebb.


RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point

Amennyiben a fentiek alapján sikeresen létre lett hozva a tömb, úgy szükséges az alábbi lépéseket 
elvégezni a config véglegesítéséhez illetve a tömb használatba vételéhez.

Példa RAID1 esetén

cat /proc/mdstat
# az összeállított RAID tömb állapotának lekérése
# Alábbi kimenet RAID1 config sdb1 és sdc1-el.

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]
7810036 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf-orig
# aktuális mdadm.conf mentése mdadm.conf-orig néven

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# a kialakított állapot, azaz a config mentése

mkfs.ext3 /dev/md0
# /dev/md0 tömb ext3 típusú fájlrendszerre formázása

mkdir /mnt/md0
# csatolási pont - mount point létrehozása ahol el lehet majd érni a tömböt
# helye szabadon választott.

mount /dev/md0 /mnt/md0
# a tömb /mnt/md0 csatolási pontra mount-olás

mount
# az előbbi mount tesztelése. Valami hasonló lesz a kimenet:
..
/dev/md0 on /mnt/md0 type ext3 (rw,errors=remount-ro)

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
# /etc/fstab mentése.

blkid /mnt/md0
# Ahhoz, hogy minden újraindítás után fel legyen csatolva a tömb, bele kell írni az fstab-ba UUID alapján.
# Az adott tömb UUID értékének kiíratása. Az fstab-ba ezen értéket szükséges felvenni, valahogy így:
..
UUID=ede160d0-9504-4a21-8460-add12df04b77  /mnt/md0   ext3   errors=remount-ro  0  1


mdadm --detail /dev/md0
# md0 tömb tulajdonságok. 
# RAID1, 1db spare disk-el valahogy így néz ki:
      /dev/md0:
           Version : 1.2
  Creation Time : Thu Apr 19 14:37:01 2016
          Raid Level : raid1
          Array Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB)
  Used Dev Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent
       Update Time : Thu Apr 19 19:04:01 2016
          State : clean
  Active Devices : 2
       Working Devices : 3
  Failed Devices : 0
.....


Ha minden sikerült, kész a felcsatolt RAID1 tömb.

Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending 

Rövidítések
-a : --add
-c : --create
-l1 : --level=mirror   (raid1)
-n3 : --raid-devices=3
-x1 : --spare-devices=1


mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md0
mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1
# Adott /dev/md0 tömbben a diszkek számának növelése 3-ra, majd /dev/sde1 hozzáadása.


mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm --grow --raid-devices=2 /dev/md0
# /dev/md0 tömbben az sdc1 résztvevő hibásnak beállítása és eltávolítása
# ezt követően md0 tömb lemezek számának csökkentése 2-re.


mdadm --stop /dev/md0
# md0 tömb leállítása


mdadm --stop --scan
# az mdadm.conf -ban az összes felsorolt tömb leállítása

mdadm --remove /dev/md0
# md0 végleges törlése, stop-ot követően

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
# superblock ürítés aktuális eszközön.
# akkor lehet szükséges, ha sdb1 korábban már RAID tömb tagja volt, de most egy új tömbbe kell felvenni.mdadm --examine /dev/sda1
# /dev/sda1 eszközön md superblock keresése/vizsgálata - examine
# sda1 része vagy része volt-e aktív RAID tömbnek?

     Ha nem:
  mdadm : No md superblock detected on /dev/sda1 

     Ha igen:
/dev/sdb1:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 29473177:dcda05f4:7b158228:7c7326f1
           Name : debian830:0  (local to host debian830)
  Creation Time : Wed Apr 26 14:58:06 2016
     Raid Level : raid10
   Raid Devices : 4
.....mdadm --readwrite /dev/mdX
# Amennyiben /dev/mdX állapota valamilyen okból kifolyólag Pending: resync=PENDING
# úgy a fenti paranccsal indítható ismét a sync.


Monitorozás, email küldés

Az mdadm rávehető folyamatos monitorozásra is, ami egy daemont futtat a háttérben és hiba esetén riasztást küld,
illetve ha beállításra kerül, be is tud avatkozni.
Levélküldéshez használható kliens például ssmtp. A configjában a mailhub-hoz fel kell venni az SMTP címet 

/etc/mdadm/mdadm.conf 
# -ba fel kell venni a címzettet, ellenkező esetben a helyi root kapja az értesítést.
MAILADDR recipient@mail.com


mdadm --monitor --scan --test -1
# test mail kiküldése mdadm-on keresztül.
mdadm --monitor --daemonise --mail=recipient@mail.com --delay=30 /dev/md0
# daemon módban futó scan 30másodpercenként, címzettet megadva.
# delay default értéke 1800sec, én csak a teszt erejéig húztam le 30s-re

mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdd1
# teszt jelleggel sdd1 kivétele md0-ból:

mdadm: set /dev/sdd1 faulty in /dev/md0

# Alábbi levél érkezett másodpercekkel később:
# a resync DELAYED nem releváns, mire megnéztem az mdstat-ot, addigra már kész is volt a (spare) sync, automatikusan! :)

This is an automatically generated mail message from mdadm running on debian830
A Fail event had been detected on md device /dev/md0.
It could be related to component device /dev/sdd1.
Faithfully yours, etc.
P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4] sdd1[2](F)
        103296 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      resync=DELAYED
      unused devices: 


RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel

Alábbi tesztben egy működő RAID1 tömb egyik aktív lemeze hibásodik meg úgy, hogy a tömb részét
képezi 1db hot-spare lemez is (melegtartalék). 
Ilyen esetben az mdadm a hibásnak ítélt lemez eltávolítását követően automatikusan becsatolja a spare lemezt, 
és el is kezdi rászinkronizálni az adatokat.
 

cat /proc/mdstat
# aktuális helyzet felmérése (látható, hogy sdc1 a spare!)

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[3](S) sdb1[0] sdd1[2]
103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1
# sdc1 hibásnak ítélése

mdadm: set /dev/sdb1 faulty in dev/md0

cat /proc/mdstat
# látható, hogy sdb1 Faulty, és sdc1 spare átvette a helyét.

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[0](F) sdd1[2]
103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1
# sdb1 kivétele a tömbből

mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md0
cat /proc/mdstat
# sdb1 el is tűnt.

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[0] sdd1[2]
103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

mdadm --add /dev/md0 /sdb1
# sdb1 visszahelyezése a tömbbe. Ekkor a frissen behelyezett eszköz lesz a spare.

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4](S) sdd1[2]
103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel

Alábbi tesztben egy működő RAID10 tömbből 2db lemez esik ki, RAID1 tömbönként 1-1, melyet elméleti
síkon még túl kellene élnie.


cat /proc/mdstat
# Jelenlegi helyzet így néz ki.: RAID10, sdb,sdc,sdd,sde lemezek első partícióiból

Personalities : [raid10]
md0 : active raid10 sde1[3] sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0]
      204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]


mdadm --detail /dev/md0
# detail információk ide vágó része:
# Látható set-A set-B infók alapján, hogy sdb1 és sdd1 képezi az egyik RAID1-et, sdc1 sde1 a másikat.
# A két RAID1 tömbre pedig szét van osztva egy adatblokk (A+B)  -> RAID0

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
        0       8       17        0      active sync set-A   /dev/sdb1
        1       8       33        1      active sync set-B   /dev/sdc1
        2       8       49        2      active sync set-A   /dev/sdd1
        3       8       65        3      active sync set-B   /dev/sde1


ls -la /mnt/md0
# md0 tömb becsatolva /mnt/md0-ba, teszt adattal feltöltve:

total 124528
drwxr-xr-x 4 root root      1024 Jan 17 16:04 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Jan 15 01:48 ..
-rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123
drwx------ 2 root root     12288 Jan 17 16:04 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      1024 Jan 17 16:04 test-data


mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm --fail /dev/md0 /dev/sde1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sde1
# sdb1 és sde1 résztvevők hibásnak ítélése és eltávolítása a tömbből.


cat /proc/mdstat
# Jelenlegi helyzet:

Personalities : [raid10]
md0 : active raid10 sdd1[2] sdc1[1]
      204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/2] [_UU_]


mdadm --detail /dev/md0
# detail információk ide vágó része:

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
        0       0        0        0      removed
        1       8       33        1      active sync set-B   /dev/sdc1
        2       8       49        2      active sync set-A   /dev/sdd1
        6       0        0        6      removed


ls -la /mnt/md0
# Volia! /mnt/md0-ba felcsatolt degraded tömb még mindig él, 2 hibás lemezzel.
total 124528
drwxr-xr-x 4 root root      1024 Jan 17 16:04 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Jan 15 01:48 ..
-rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123
drwx------ 2 root root     12288 Jan 17 16:04 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      1024 Jan 17 16:04 test-data

A fenti RAID10 tömb képes túlélni két lemez kiesést abban az esetben, ha set-A és set-B lemezekből
legalább 1-1 darab épen marad. Amit nem képes elviselni, ha 2db set-A vagy 2db set-B esik ki. Egész jó nem?
Ha a tömb részét képezte volna 2db hot spare lemez, úgy a fail & remove művelet után azonnal munkába is
álltak volna, beavatkozás nélkül. RAID1 készítése élő rendszeren       top

Linux software RAID 1 készítése, élő Debian/GNU Linux (Etch) rendszeren

Az alábbi leírást mindenki csak saját felelősségére használja! 
  A folyamat elindítása előtt javasolt biztonsági mentést készíteni az adatokról,
hiszen bármely elütés, figyelmetlenség következtében az adatok elveszhetnek!


RAID technológiáról bővebben.:
------------------------------ 
RAID Wikipedia
Software RAID Linux alatt
mdadm Wikipedia - eng

 
/dev/sda - élő rendszerem lemeze
/dev/sdb - a majdani RAID1 másik lába.


# Az én élő rendszerem partíciói.: (nálad ez valószínűleg egészen más)  
# A lemez/partíció elnevezéseket saját rendszeredhez kell igazítani. Csak megfontoltan.
#
# Eszököz     csatolási pont   file rendszer      
# ------------------------------------------       
# /dev/sda1:  /boot            ext3
# /dev/sda2:                   swap
# /dev/sda3:  /        ext3


# A procedúra végén (az én esetemben) ilyen felállást szeretnék elérni.:
#
# Eszököz     csatolási pont   file rendszer    résztvevők
#  --------------------------------------------------------
# /dev/md0:   /boot            ext3         (/dev/sda1 és /dev/sdb1-ből)
# /dev/md1:                    swap (/dev/sda2 és /dev/sdb2-ből)
# /dev/md2:   /                ext3 (/dev/sda3 és /dev/sdb3-ból)apt-get install initramfs-tools mdadm
# Két szükséges csomag telepítése, mdadm kérdésénél érdemes ALL-t választani.


modprobe md
modprobe linear
modprobe multipath
modprobe raid0
modprobe raid1
modprobe raid5
modprobe raid10
# Töltsük be az összes modult.


sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
# /dev/sda lemezünk partíciós tábláját /dev/sdb lemezünkre másoljuk!


fdisk -l
# Ellenőrizzük le, hogy valóban sikerült-e.


fdisk /dev/sdb
# Készítsük el a file rendszereket a partíciókra.
# A gombok lenyomásának sorrendje a következő.:
m  : manual
t  : partíció rendszer id változtatása
1  : első partíció
L  : listázás
fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
t  : ..
2  : második partíció
fd : .. 
t  : ..
3  : harmadik partíció
fd : ..
w  : kiírás.


# Ha már korábban próbálkoztunk RAID építésével a /dev/sdb lemezzel, az alábbi parancsokat adjuk ki.

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
# Error-al elszállhat a dolog, de ez nem ad okot aggodalomra.

# Most pedig hozzuk létre a "féllábú" (degraded) tömbünket a /dev/sdb lemezre. 
# Mivel a rendszer jelenleg a /dev/sda lemezről fut, egyelőre azt nem tudjuk a tömbhöz adni, csak utólag.

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3


cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le, hogy sikerült-e 
# [_U] jelzi hogy jelenleg féllábú a tömbünk (sdb)


mkfs.ext3 /dev/md0
mkswap /dev/md1
mkfs.ext3 /dev/md2
# Hozzuk létre a file rendszereket a tömbökre.

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
# Az új "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.

mkdir /mnt/md0
mkdir /mnt/md2
# md0, md2 mappák létrehozása, ahova majd felmountoljuk a tömböket.

mount /dev/md0 /mnt/md0
mount /dev/md2 /mnt/md2
# Mountoljunk!.

mount
# Az utolsó sorokban leellenőrizhetjük, hogy sikerült-e a csatolás

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
# fstab-ról backup készítése

mcedit /etc/fstab
# Az fstab-ban cseréljük ki a következőket.:
/dev/sda1 /dev/md0 -ra 
/dev/sda2 /dev/md1 -ra 
/dev/sda3 /dev/md2 -ra 
# Majd mentsünk rá a configra.


cp /etc/mtab /etc/mtab-orig
# mtab-ról backup készítése

mcedit /etc/mtab
# Az mtab-ban cseréljük ki a következőket.:
/dev/sda1 /dev/md0 -ra 
/dev/sda3 /dev/md2 -ra 
# Majd mentsünk rá a configra.

 Figyelem! 
 Amennyiben már Grub2-vel rendelkezünk, az alábbi linkről állítsuk be a bootloadert .:
 Link 


Egyébiránt mehetünk tovább.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-orig
# menu.lst mentése.


mcedit /boot/grub/menu.lst
# Az alábbi változtatásokat állítsuk be.:
[...]
default         0
fallback        1
[...]

# A config végén készítsünk az első (title-savedefault közötti) részről egy új bekezdést.
# valamint, a /dev/sda3 -at cseréljük /dev/md2 re
# a root (hd0,0) -t (hd1,0)-ra. (Ha különbözőek a lemezeid elnevezése, itt is légy körültekintő!)
# valahogy így.:

## ## End Default Options ##

title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd1)
root            (hd1,0)
kernel          /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
initrd          /initrd.img-2.6.18-4-486
savedefault

update-initramfs -u
# Ramdisk frissítése.


cp -dpRx / /mnt/md2
# Másoljuk a /dev/sda3 tartalmát /mnt/md2-re (Aminek egyelőre csak /dev/sdb3 része.)


cd /boot
cp -dpRx . /mnt/md0
# Másoljuk a /dev/sda1 tartalmát /mnt/md0-ra (Aminek egyelőre csak /devb/sdb1 része.)


grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
quit
# Telepítsük a grub-ot a második lemezünkre.
# A következő indításkor, ha minden sikeres volt, már a második HDD-ről indul a rendszerünk!
# azaz neki állhatunk majd a /dev/sda lemez RAID-be állításához!

reboot
# Restartoljunk.

df -h
cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le ismét, hogy áll a tömbünk.

fdisk /dev/sda
# hozzuk létre a Linux Raid Autodetect file rendszereket a partícióinkra az alábbi billentyűkkel.:
t 1 fd , t 2 fd,  t 3 fd , w


mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2
mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3
# Adjuk hozzá a féllábú (sdb-n álló) tömbünkhöz a /dev/sda partícióit.

cat /proc/mdstat
# Ellenőrizzük le, hogy szinkronizálódnak-e a lemezeink.
# Ilyesmit kellene látnunk.:
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
      4594496 blocks [2/1] [_U]
      [=====>...............]  recovery = 29.7% 
# Várjuk meg míg befejezi az összes partíció szinkronizálását.

watch cat /proc/mdstat
# 2 másodperces frissítéssel figyelemmel követhezjük a file tartalmát.


cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
# A legújabb "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.


mcedit /boot/grub/menu.lst

# Másoljuk le a korábban létrehozott kernel stanza-t és cseréljük
# a (hd1,0) -t hd(0,0) -ra. 
# Ez a te esetedben ismét más lehet!

## ## End Default Options ##

title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd0)
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
initrd          /initrd.img-2.6.18-4-486
savedefault
# valamint szerkesszük az alábbi sort eszerint, majd mentsük a file-t.:
[...]
# kopt=root=/dev/md2 ro
[...]

update-initramfs -u
# Ramdisk frissítése

reboot

# ha mindent jól tettünk, a RAID1-ünk aktív, és használható.
 
Forrás .: Howtoforge


# Hamarosan: 
# Elhasalt/elromlott HDD cseréje élő RAID1 alatt.Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről       top

Előfordulhat, hogy Linux alatt létrehozott sw. RAID1 kötetet alkotó HDD-t egy másik gépben szeretnénk menteni.
Alábbi leírás ehhez a procedúrához nyújt segítséget. (a dev. elnevezések nálad egészen mások lehetnek!)


dmesg |grep Attached
# Mi az újonnan behelyezett disk neve?
# Pl.:

[    2.628336] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.629248] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.644424] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk

fdisk -l /dev/sdc
# Milyen file rendszerrel rendelkezik a /dev/sdc?
# Valami ilyesmit kellene látnunk.:

      Device Boot  Start   End     Blocks      Id  System
/dev/sdc1    1       243202  1953513472  fd  Linux raid autodetect

mdadm --examine /dev/sdc1
# újabb ellenőrzés, a HDD sdc1 partícióját illetően. A RAID partícióra vonatkozik!

mkdir /mnt/raid1
# hozzunk létre egy csatolási pontot a RAID1-et alkotó HDD-nek.

mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdc1
# Hozzunk létre egy (még nem létező!) md9 nevű féllábú tömböt, melyet /dev/sdc1 alkot. 
# Amennyiben sikeres, ilyesmit kellene látnunk:

mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).

mount /dev/md9 /mnt/raid1
# csatoljuk a féllábú tömböt /mnt/raid1 mappába.
# a HDD-n található adatokat mostantól el tudjuk érni.


Ha már nincs rá szükség.:

umount /dev/md9
# a tömb lecsatolása a file-rendszerből.

mdadm -S /dev/md9
# Az ideiglenes RAID tömb leállítása


Ha a RAID1-et alkotó HDD-t szükséges visszahelyezni eredeti helyére a RAID tömbbe:

(dev és md elnevezésekre kiemelt figyelmet fordítva)

mdadm -a /dev/md0 /dev/sdc1
# md0 tömbhöz /dev/sdc1 partíció hozzáadása
# Ha sikeres volt:

mdadm: re-added /dev/sdc1

cat /proc/mdstat
# tömb állapotának ellenőrzése
# Kimenet:

Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[1] sdc1[0]
      1953512312 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [=======>.............]  recovery = 36.9% (721315776/1953512312) finish=154.1min speed=133211K/sec 


# A fenti kivastagított sor jelzi, hogy egyelőre még féllábú (degraded) a tömb. 
# Ha a sync lefutott, [UU] lesz látható.Local repository készítése apt-mirror segítségével       top

A cél egy saját repository készítése a lokális hálózaton figyelő gépek számára (http-n), az internetes 
forgalom csökkentésének érdekében. Magyarán a teljes tartalmat (2011.10. hóban: ~70Gb.) letöltjük egyszer, 
a későbbiekben pedig csak frissítenünk kell, ezt a /etc/cron.d/apt-mirror kikommentelésével 
érhetjük el.


apt-get install apt-mirror apache2
# A majdani tároló-gépünkön kell telepítenünk.
# Mivel http-n fogjuk elérni a repo.-t, ezért egy web server alkalmazást is telepítünk.


mcedit /etc/apt/mirror.list
# Állítsuk át az alábbi címekre.: (innen fogja a "server" összeszedni az adatot)

deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free

clean http://ftp.hu.debian.org/debian
clean http://security.debian.org 

------------------------------------------------
Az alábbi parancsot érdemes éjszakára ütemezni.:
------------------------------------------------

su - apt-mirror -c apt-mirror
# Most pedig töltsük le a csomagokat, az alapértelmezésben beállított helyre (mirror.list ben van a config.)
# Ha kész a letöltés, a /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian alatt ott lesznek a fájlok./bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh
# Fölösleg pucolása


ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian /var/www/debian
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/ /var/www/security
# Két symlinket kell létrehoznunk, hogy a kliensek be tudják frissíteni csomaglistájukat

Majd a kliens oldalon a sources.list-et kell editálni.:

deb http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
deb http://SZERVERUNK_CIME debian squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze/updates main contrib non-free
apt-get update
apt-get upgrade
# Kliens oldali tesztelés.Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával       top

Ezen leírás bemutatja távoli mappák biztonságos felcsatolásának módját a helyi fájlrendszerbe SSHFS (Secure Shell FileSystem)
segítségével. A felcsatolás FUSE-on (Filesystem in Userspace) keresztül valósul meg.


apt-get install sshfs
# A kliensre szükséges telepíteni az SSHFS csomagot, ahova felcsatolásra kerül a távoli mappa.
# A szerverre természetesen szükséges SSH szervert is telepíteni.

lsmod |grep fuse
# Kliens oldalon szükség lesz a fuse nevű kernel modulra is, szóval ellenőrizzük. Üres kimenet esetén nincs betöltődve!

apt-get install fuse-utils
# Amennyiben a fenti modul hiányzik, a fuse-utils csomag telepítésével pótolni szükséges. 

useradd sshbackup
# A szerveren az sshbackup felhasználó létrehozása. Az ő nevében jelentkezünk be SSH-n keresztül a kliensről.

passwd sshbackup
# Jelszó beállítása sshbackup felhasználónak.

gpasswd -a sshbackup dirgroup
# A távoli mappához szükséges a távoli sshbackup usernek hozzáférnie. Ezt szerver oldalon tisztázni kell. 
# Egy példa.:
# sshbackup user hozzáadása a dirgroup csoporthoz, melynek jogosultsága van (vagy lesz) a távoli mappához.
# Ez természetesen kikerülhető, amennyiben a felcsatolandó mappa tulajdonosa már az sshbackup user.


sshfs -o idmap=user -p 22 sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup /home/user/sshbackuplink
# sshbackup nevében felcsatoljuk a távoli szerver (192.168.1.1) /home/sshbackup mappáját, tcp22-es portot használva. 
# A csatolási pont a helyi fájlrendszerben /home/user/sshbackuplink mappa lesz.

mount
# Bizonyosodjunk meg a kliensen a mount-olás sikerességéről. Valami ilyesmit kellene látnunk.:

sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup on /home/user/sshbackuplink type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536) 

df --si
# Megbizonyosodás2

sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup
...

fusermount -u /home/user/sshbackuplink
# Lecsatolás


Forrás: 
HowtoforgeTávoli FTP felcsatolása lokális fájlrendszerbe       top

Alábbi rövid leírás ismerteti távoli FTP(s) szerver felcsatolásának lehetőségét a lokális fájlrendszerbe
curlftpfs segítségével.

apt-get install curlftpfs
# curlftpfs csomag telepítése

mkdir /mnt/ftp
# csatolási pont létrehozása, ahova csatolásra kerül a távoli FTP tárhely

curlftpfs felhasznalo:jelszo@ftp.domain.com /mnt/ftp
# ftp.domain.com tárhely felcsatolása felhasznalo/jelszo authentikációval.
# FONTOS!
# Ezen felcsatolási módszerrel a folyamat listában látszódni fog a felhasználónév és jelszó! (ps aux)
# Ennek elkerülése érdekében a lenti .netrc-vel kell megoldani az auth.-ot

touch /root/.netrc
# .netrc állomány létrehozása, az alábbi tartalmat szükséges beleírni:
machine ftp.domain.com
login felhasznalo
password jelszo
# Amennyiben a távoli kiszolgáló tárhely ftps-en is elérhető, úgy a machine ftps.. javasolt!

chown root:root /root/.netrc
chmod 600 /root/.netrc
# .netrc tulajdonos és jogosultság tulajdonságok korlátozása.

curlftpfs -o ssl ftp.domain.com /mnt/ftp
# ftp tárhely felcsatolása /mnt/ftp mappába, opcionális a -o ssl, ha erre a szolgáltató lehetőséget ad.
# Ezen módszerrel a folyamatlistában már nem látszik az auth.

umount /mnt/ftp
VAGY:
fusermount -u /mnt/ftp
# fenti két paranccsok használhatóak a tárhely lecsatolásáraiSCSI Target létrehozása, Initiator beállítása (IET)       top

Az iSCSI (internet Small Computer Systems Interface) egy olyan, internetprotokollon alapuló hálózati tárolószabvány, 
amely segít az adattároló eszközök összekapcsolásában. Az iSCSI révén a tárolókiszolgálón (target) található tárhelyet 
a kliens (initiator) operációs rendszere helyi lemezként fogja kezelni.
Bővebben: iSCSI Wiki


Alábbi leírásban 1db iSCSI target gépen (Debian Jessie) két tároló kerül kiajánlásra, LUN1.img a Windows, míg a LUN2.img 
a linux kliensnek. A target tárolóját egy már korábban létrehozott RAID1 kötet alkotja, mely /dev/md1. 
Ennek létrehozásáról itt lehet bővebben olvasni. mdadm RAID alapok
A target kiszolgálásáról az IET (iSCSI Enterprise Target - IET official) gondoskodik. 


Dokumentum tartalma

iSCSI Target telepítés
Tároló előkészítése
Target-ek felvétele
Initiator engedélyezése, teszt

iSCSI Initiator telepítés
Windows kliens
Linux Kliens
Target felderítése
Hitelesítés beállítása
Login, tesztelés, formázás, mount
Target session ellenőrzése
Logout, lekapcsolás


iSCSI Target telepítés

apt-get install iscsitarget iscsitarget-dkms
# szükséges programok telepítése

mcedit /etc/default/iscsitarget
# alább látható érték beállítása az adott file-ban

ISCSITARGET_ENABLE=true


Tároló előkészítése

mkdir /mnt/md1/disk1
mkdir /mnt/md1/disk2
dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk1/lun1.img bs=1024k count=250
dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk2/lun2.img bs=1024k count=250
# szeparált mappák illetve a 2db 250MB-os img létrehozása a két kliens számára (initiator)


Target-ek felvétele

mcedit /etc/iet/ietd.conf
# alább látható két target felvétele a két kliens számára.

Target iqn.2016-09:local.home:disk1
        IncomingUser windows-IQN-neve secretcomplexpass
        OutgoingUser
        Lun 0 Path=/mnt/md1/disk1/lun1.img,Type=fileio
        Alias LUN1

Target iqn.2016-10:local.home:disk2
        IncomingUser linux-IQN-neve secret2complexpass
        OutgoingUser
        Lun 0 Path=/mnt/md1/disk2/lun2.img,Type=fileio
        Alias LUN1


Target : Egyedi IQN (Iscsi Qualified Name) azonosító + reverse domain + storage azonosító
Incoming user : Szükséges a kliensen beállított initiator nevet felvenni, és CHAP kompatibilis (komplex) jelszót beállítani. 
       pl iqn.2016-09.local.home:win / ABCDEFGHIjkjl123
  A user neveket egyelőre nem szükséges most fixálni, később windows és linux oldalon is létrehozzuk, 
  és azokat a neveket kell majd a fenti configba beírni
Outgoing user : Mutual (kölcsönös) CHAP auth-hoz kellene, itt nem kerül beállításra
Lun : Logical Unit Number, azaz logikai kötet. Minden targethez az első ilyen a 0 sorszámú legyen!
  A Path értéke természetesen a már létrehozott .img lesz, de kiosztható teljes partíció/lemez is.    


Initiator engedélyezése, teszt

vi /etc/iet/initiators.allow
# fentebb létrehozott targetekre engedélyezésre kerül a csatlakozás a 192.168.78.0/24-es hálózatból.
# amennyiben nem szükséges a korlátozás, úgy ALL ALL, azaz mindenhonnan.

iqn.2016-09.local.home:disk1 192.168.78.0/24
iqn.2016-10.local.home:disk2 192.168.78.0/24
#ALL ALL


systemctl restart iscsitarget
/etc/init.d/iscsitarget start
# service újraindítása

cat /proc/net/iet/volume
# státusz ellenőrzés volume-ra
tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
        lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk2/lun2.img
tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1
        lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk1/lun1.img


cat /proc/net/iet/session
# státusz ellenőrzés session-re

tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1


iSCSI Initiator telepítés

Windows kliens
Ezt itt nem részletezném, alábbi linken található hozzá segítség: Windowsnetworking.com

Linux kliens
apt-get install open-iscsi
# szükséges program telepítése

mcedit /etc/iscsi/iscsid.conf
# alább látható érték beállítása az adott file-ban

node.startaup = automatic


systemctl restart open-iscsi
# service újraindítása


Target felderítése

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.78.133
# adott IP feltérképezése, felvehető storage-ok listázása

192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-09.local.home:disk1
192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-10.local.home:disk2
iscsiadm -m node
# látható, hogy az alábbi file-ba bekerültek a bejegyzések a felcsatolható targetekről

/etc/iscsi/nodes/


cat /etc/iscsi/initiaroname.iscsi
# itt található a kliens iqn azonosítója, ezt a nevet kell beírni a fenti target
# IncomingUser sorába, plusz a jelszót!!!!
# pl.: iqn.2016-10.local.home:linux


Hitelesítés beállítása

cat/etc/iscsi/nodes/
# ezen könyvtár tartalma alapján kell kiadni a következő mcedit parancsot

mcedit /etc/iscsi/nodes/iqn.2016-10.local.home:disk2/192.168.78.133,3260,1/default
# ezen file-ba kell felvenni a korábban kialakított targethez a user/pass-t, illetve az authentikációt
# közvetlenül a default config file-ba :
node.session.auth.authmethod = CHAP # legyen kölcsönös hitelesítés!
node.session.auth.username = linux-iqn-neve # ami a fenti targetbe lett felvéve
node.session.auth.password = secret2complexpass  # a jelszó...
# vagy kézzel.:
iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP
iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.username --value=linux-iqn-neve
iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.password --value=secret2complexpass 
# Fontos, hogy ebben a könyvtárban csak 1db default állomány foglaljon helyet!


Login, tesztelés, formázás, mount

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --login
# Login !

Logging in to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] successful.

dmesg
# dmesg kimenetében látható, hogy létrejött egy sdb eszköz

[ 1911.360273] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1911.364627] sd 9:0:0:0: [sdb] 921600 512-byte logical blocks: (261 MB/250 MiB)
[ 1911.365153] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1911.365158] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
[ 1911.366381] sd 9:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1911.376621]  sdb: unknown partition table
[ 1911.380552] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk

cfdisk /dev/sdb
# partíció létrehozása. RAID leírásban található a pontos lépéssor

mkfs.ext4 /dev/sdb1
# ext4 file-rendszer létrehozása

mkdir /mnt/iscsi
mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi
# mount point létrehozása, és az eszköz felcsatolása

mount
# íme:

/dev/sdb1 on /mnt/iscsi type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)


Target session ellenőrzése

cat /proc/net/iet/session
# Fenti parancsot a targeten futtatva látható, hogy mindkét kiajánlott disk használatban van.

tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
        sid:281475047817728 initiator:iqn.2016-10.local.home:linux
                cid:0 ip:192.168.78.134 state:active hd:none dd:none
tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1
        sid:564050387861568 initiator:iqn.2016-09.local.home:win
                cid:1 ip:192.168.78.135 state:active hd:none dd:none


Logout, lekapcsolás

Fontos hogy a fenti lépés előtt az adott kliensen le kell csatolni a távoli fájlrendszert!
Windows esetén a fenti link segít, Linux esetén pedig umount!

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --logout
# Logout! azaz a Windows-nak kiajánlott lemez lecsatolása.
  # Linuxon umountot követően logout-olható:

Logging out of session [sid: 8, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260]
Logout of [sid: 10, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] successful.


iscsiadm -m discovery --portal "192.168.78.133:3260" --op=delete
# felderítés kikapcsolása az adott portál feléForrás:
Howtoforge
server-world.infoRsync használata       top

Gyors, hatékony, sokoldalú, távoli (és helyi) backup eszköz.
Egy alaprendszernek nem tartozéka, úgyhogy apt-get install rsync minden gépre, amivel (és amire) szinkronizálnál.


Kapcsolók

-a : Arhív mód. Rekurzívan másol, Jogosultságok, Módosítási dátumok, Tulajdonos és csoport adatok megtartásával.
-u : frissítés
-r : rekurzív 
-n : dry-run azaz csak teszt. Tanulási folyamat idején ajánlott!
-l : symlink másolása symlink-ként.
-L : symlink-ból file/dir készítése
-p : jogosultságok megőrzése
-t : módosítási dátumok megőrzése
-g : csoport tulajdonság megőrzése
-o : tulajdonos megőrzése
-z : tömörítve küldi az adatokat.
-P : progress, azaz a futás tulajdonságainak (file, sebesség) megjelenítése
-v : bőbeszédű
-q : csendes üzemmód
-H : hard link-ek megtartása
-v4 : IPv4-et előnyben részesítve
-v6 : IPv6-ot előnyben részesítve
--stats : művelet végén rövid összegés

--existing              : csak azon file-ok frissítése melyek már léteznek a célnál.
--delete : minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel.
--force                 : erőltetett törlés, akkor is ha a mappa nem üres.
--delete-excluded       : also delete excluded files on the receiving side
--address=ADDRESS       : adott cím előnyben részesítése
--password-file=FILE    : a futtató jelszavának FILE-ból felolvasása
--bwlimit=KBPS          : I/O korlát, kByte-ban megadva


Példák

rsync -av source/ dest/
# archive, azaz mindent másol, (verbose kimenettel)  az aktuális mappa source mappájából a dest-be.


rsync -avn source/ dest/
-n azaz dry-run, csak tesztel,  kiirja mi fog történni.
# magyarán ha a sourcesrv mappa tartalma nőtt, és a fenti parancsot lefuttatjuk, meg fogja adni azon 
# állományok/mappák nevét melyeket élesben másolna a /dest alá.


rsync -av --delete  source/ dest/
--delete : minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel.
# Tegyük fel, hogy a source és dest is tartalmaz 1-1 korábban szinkronizált temp mappát, mely a source-ról törlésre kerül.
# A fenti parancs törölni fogja sync során a dest helyről a temp mappát, hiszen az már nincs meg a source-ban, 
# ezáltal lesz a két mappa szinkronban.


rsync -av user@192.168.86.141:/home/user/backup/source/  /mnt/backup/dest/
# user nevében a 192.168.86.141-es IP mögötti /home/user/backup/source/ mappa tartalmának szinkronizálása a helyi 
# filerendszer /mnt/backup/dest/ mappájával.
# távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni!


rsync -av /mnt/backup/source/  user@192.168.86.141:/home/user/backup/dest/
# a helyi file-rendszer source mappáját szinkronizálja user nevében a 192.168.86.141-es gép /home/user/backup/dest mappájával
# távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni!


rsync -av --exclude=dir1  source/ dest/
# source szinkronizálása dest mappába, kivéve a dir1 mappát és tartalmát


rsync -av --exclude-from=FILE  source/ dest/
# source szinkronizálása dest mappába, kivéve a FILE file-ban felsorolt mappákat/állományokat.Kulcs alapú hitelesítés beállítása 
Azaz ha jelszó megadása nélkül szeretnél szinkronizálni távoli gépre ssh kulcs segítségével.

ssh-keygen
# Azon a gépen, ahol futtatod az rsync parancsot, a szükséges user nevében!
# Passphrase elérési útvonala maradthat default (Enter)
# Passphrase azaz a jelszó maradjon üres. (Enter)

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 192.168.86.141
# azaz a frissen létrehozott publikus kulcs elhelyezése a távoli gépre.
# Ezt követően már az ssh és az rsync is menni fog jelszó nélkül.iptables alapok       top

A Netfilter (hálózati csomagok feldolgozására szolgáló eszköz) kezelője.
Az iptables a hálózati csomagok feldolgozási szabályait szerepük alapján szervezett
táblák formájában kezeli. 

Szerepek - táblák

A feldolgozási folyamat típusát jelentik.
  filter : Csomagszűrés bejövő, kimenő és átmenő forgalomra. A legsűrűbben használt tábla.
  nat : Hálózati címfordítás, általában átmenő forgalomra. 
  mangle : Egyéb csomagmódosítások, például csomagok megjelölése.
raw : Kivételek kezelése
security : Jogosultsági hozzáférések szabályozása
Ezen táblák mindegyikére feldolgozási szabályok (rules) lánca (chain) vonatkozik. A szabályok illesztésekből 
(match - mely csomagokra vonatkozik,) és célokból (target - mit kell tenni az illeszkedő csomaggal) épülnek fel. 
Egy csomagra csak akkor illeszkedik szabály, ha annak minden feltétele teljesül rá.


A táblák beépített láncai

Az adott táblákban milyen láncokon lehet szűrni a hálózati forgalmat. Azt hogy melyikben milyen forgalmat érdemes, 
a csomagáramlás szekció taglalja.
filter tábla : INPUT, FORWARD, OUTPUT
nat tábla : PREROUTING, INPUT, OUTPUT, POSTROUTING  
mangle tábla : PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING
raw tábla : PREROUTING, OUTPUT 
security tábla : INPUT, FORWARD, OUTPUT


Kapcsolódási pontok a feldolgozás során 

  PREROUTING : A hálózati csatolótol kapott csomag, még az INPUT lánc előtt ide kerül. 
INPUT : Épp mielőtt megérkezne a csomag egy helyi folyamathoz. (itt illik szűrni a bejővő forgalmat)
FORWARD : Egy átjáró gépen a továbbított csomagok itt áramlanak keresztül. Routing.
OUTPUT : Miután egy helyi folyamat létrehozta a csomagot, itt távozik (kimenő csomag szűrés!)
POSTROUTING : Mielőtt elhagyná a hálózati csatolót a csomag, az OUTPUT lánc után. NAT-olás!

A láncok házirendje 

Default Policy
Ezt a policy-t lánconként (INPUT, OUTPUT, FORWARD) a tűzfal script legelején fixálni kell. Azok a csomagok, amelyek 
a tűzfal láncaiban felsorolt szabályokra nem illeszkednek, azokra a Default Policy vonatkozik, azaz vagy ACCEPT, vagy DROP.
Pl.: Ha a tűzfal INPUT láncában csak a tcp 80-as kerül engedélyezésre, a Default Policy pedig DROP, akkor minden más porton 
és protkollon érkező csomagot (amely nem illeszkedik a tcp 80-as portot definiáló szabályra) eldob.

Csomagáramlás

A csomagok feldolgozása a szabályok felsorolásának sorrendjében történik. (pl DROP után nincs logolás!)
Amennyiben egy szabályra az aktuális csomag nem illeszkedik, úgy a következő szabállyal kerül kiértékelésre, 
és így tovább. Ha egy szabályra sem illeszkedik, úgy az adott lánc alapértelmezett házirendje (default policy) 
érvényesül a csomagra. Amennyiben egy szabályban nincs illesztési feltétel, pl nincs megadva bejövő interface, 
úgy az adott szabály minden interface-re illeszkedik, ha viszont cél (target/művelet!) nincs, akkor a rá illeszkedő
csomaggal semmi sem fog történni.
Alábbi listában látható a sorrend ahogyan megjelennek a csomagok a beépített táblákban és láncokban:
     
Két hálózati csatoló között - Forwarding 
mangle : PREROUTING
nat : PREROUTING
mangle : FORWARD
filter : FORWARD
mangle : POSTROUTING
nat : POSTROUTING

      tipp: -Port forwardnál először a nat tábla PREROUTING láncában kell engedélyezni a forgalmat,
            majd a filter tábla FORWARD láncában is, hiszen ez a következő szűrési pont.

    Hálózati csatolótól helyi folyamathoz - Input 
mangle : PREROUTING
nat : PREROUTING
mangle : INPUT
filter : INPUT

    tipp: -Egyszerű bejövő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla INPUT lánca érvényesül,
    Tehát itt kell szűrni.

    Helyi folyamattól hálózati csatolóhoz - Output 
mangle : OUTPUT
nat : OUTPUT 
filter : OUTPUT
mangle : POSTROUTING
nat : POSTROUTING
    tipp: -Egyszerű kimenő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla OUTPUT lánca érvényesül,
    Tehát itt kell szűrni.
       -NAT-olásnál (MASQUERADE vagy SNAT) a nat tábla POSTROUTING láncában kell a beállításokat elvégezni.

    Helyi folyamattól helyi folyamathoz - local 
  mangle : OUTPUT
nat : OUTPUT
filter : OUTPUT
filter : INPUT
mangle : INPUT


Lánc műveletek, szabály módosítások

-L : a láncok szabályainak megjelenítése (--list)
-S : aktuális lánc szabályok listázása röviden
-P : default policy beállítása 
-N : új lánc létrehozása 
-F : a lánc összes szabályának törlése (--flush)
-X : üres láncok törlése (--delete-chain)
-Z : csomag és byte számlálók nullázása
-A : új szabály hozzáadása egy lánchoz (--append)
-D : törlés az adott láncból
-I : szabály injektálás, beszúrás
-R : szabály csere, sorszám alapján


Csomag és bájtszámlálók

Amikor egy csomag egy illeszkedő szabályhoz ér (azaz minden feltétel teljesült rá) akkor a rendszer a 
csomagszámlálót egyel növeli, míg a bájtszámlálóhoz hozzáadja a csomag méretét. 

iptables -nvxL kimenetében látható pkts és bytes oszlopok:

    pkts      bytes target     prot opt in     out     source              destination
       0      0     ACCEPT     tcp  --  eth0   *       191.85.11.60        192.168.1.254        tcp dpt:80
      11      660   ACCEPT     tcp  --  eth0   *       191.85.11.60        192.168.1.254        tcp dpt:443Interface-ek meghatározása

Az interface maga a (fizikai) eszköz amelyen bejön, vagy távozik a csomag.
PREROUTING láncon : "-i eth0" értelmezhető,  nincs kimeneti interface!
  INPUT láncon : "-i eth0" értelmezhető    -II-
OUTPUT láncon : "-o eth0" adható meg, "-i" kapcsolóra egy csomag sem fog illeszkedni.
FORWARD láncon : "-i eth0" és "-o eth0" interface-ek is alkalmazhatóak.
POSTROUTING láncon : "-o eth0" értelmezhető, nincs bemeneti interface
Alkalmazható joker karater az interface-eknél, ez a "+" jel. "-i eth+" -> pl eth0,eth1..
Forrás és célcímek megadása

Forrás (-s, --source) és célcímek (-d, --destination)
Hostname alapján : localhost, vagy pl.: www.debian.org
IP alapján : 127.0.0.1
IP tartomány alapján : 192.168.1.0/24 vagy 192.168.1.0/255.255.255.0

Inverz módon is megadható forrás és cél, "-s !" localhost" formájában.

Protokollok megadása

-p tcp VAGY udp VAGY icmp formájában történik. Itt is alkalmazható negálás, azaz "-p ! TCP", minden 
csomagra illeszkedik a szabály amely nem TCP.


Portok, port tartományok megadása

A portok megadhatóak számmal, vagy névvel. (utóbbi esetben.: /etc/services)
ssh,smtp,http : ssh , smtp és http portok beállítása
22,25,80 : u.a. mint az előző, számmal
--source-port    VAGY --sport : a csomagok forrásportja
--destination-port VAGY --dport : a csomagok cél portjának meghatározása
22:80 : port tartomány megadása, a két port közötti összes port
:22 : 22 és az összes alacsonyabb port megadása
80: : 80 és az összes magasabb portszám beállítása
-m multiport --dports 22,25,80 : egy szabályban több CÉLport definiálása
-m multiport --sports 22,25,80 : egy szabályban több FORRÁSport definiálása


Célok (target) avagy műveletek
Az adott szabályban a rá illeszkedő csomagra vonatkozó művelet meghatározása azaz -j "target"

ACCEPT : engedélyezés
DROP : eldobás válasz nélkül
RECEJT : eldobás, válasz küldéssel (pl. Destination Port Unreachable)
LOG : logolás

DNAT : destination NAT, célcímet módosítja. Port forwardhoz szokás alkalmazni
: a PREROUTING láncon a nat táblában.
--to-destination 192.168.1.253:80
: az adott IP-re és portra dobja át a forgalmat.

MASQUERADE : maszkolás dinamikusan. Pl PPPoE kapcsolathoz ahol nincs fix publikus IP cím.
: POSTROUTING láncon a nat táblában szokás használni

SNAT : source NAT, a forráscímet módosítja a megadottra, maszkoláshoz használatos
: Általában több publikus IP-vel rendelkező hálózatban van értelme,
: POSTROUTING láncon a nat táblában használható
--to-source 195.34.16.70
: vagyis az adott kimenő forráscímmel látja el a csomagot.

REDIRECT : lokális portra irányít át. Transzparens szűrésnél lehet értelme
: PREROUTING láncon, pl 110-re jövő forgalmat átirányítja a 8110-re.

-j -vel akár saját láncba is irányítható a forgalom, amennyiben a lánc létezik és a csomag a szabályra illeszkedik.

Folytatás később. Addig emésszétek! :)Fájlátvitel SCP segítségével       top

Az scp program segítségével a lokális gépről távoli gépre másolható adat (fájl vagy könyvtár), vagy távoli
gépről a lokális fájlrendszerbe, illetve lehetőséget biztosít két távoli gép közötti adat átvitelére is.
Az adatátvitel titkosított - ssh csatornán át történik, az authentikáció(k)hoz ismerni kell a távoli gép(ek)re
történő bejutáshoz szükséges információkat.


scp user1@remotehost:/home/user1/test.txt /home/user2/
# távoli -> helyi
# user1 nevében a remotehost gép /home/user1 mappájából a test.txt másolása a helyi fájlrendszer adott mappájába.


scp /home/user2/test.txt user1@remotehost:/home/user1/
# helyi -> távoli
# lokális fájlrendszer user2/test.txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.


scp /home/user2/dir user1@remotehost:/home/user1/dir
# helyi -> távoli (mappa)
# lokális fájlrendszer user2/dir mappájának másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.


scp user1@remotehost1:/home/user1/test.txt user2@remotehost2:/home/user2/test.txt
# távoli -> távoli
# user1 nevében a remotehost1 adott mappájából a test.txt másolása a remotehost2 adott 
# mappájába user2 nevében.


scp /home/user1/test1.txt /home/user1/test2.txt user2@remotehost2:/home/user2/
# helyi -> távoli (több fájl)
# helyi fájlrendszerből adott két db txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user2 nevében. 


scp -P 2264 /home/user1/test1.txt user2@remotehost2:/home/user2/ 
# helyi -> távoli (specifikus porton)
# adott helyi txt másolása user2 nevében a távoli gépre, 2264-es portot használva.Egyéb programok       top

abook
# Address book.

antiword
# Microsoft .DOC nézegető

amsn
# MSN kliens (GUI)

acpi
# ACPI eszközök információi

acpid
# acpi program démonja

audacious
# xmms utód, grafikus felületre mp3 lejátszó program

bitchx
# IRC kliens (TUI) -volt-

badblocks
# Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres)
-o file_nev : a hibás sectorokat a file_nev állományba menti
cal
# Szöveges naptár
-y : az aktuális év teljes naptárát mutatja meg

clamav
# víruskereső szoftver

clear
# Törli a képernyőt

dict
# Szótár program
opendict
dict-freedict-hun-eng : magyar-angol
dict-freedict-eng-hun : angol-magyar

elinks
# Konzolos böngésző.

false
# Nem csinál semmit, sikertelenül. (1-es visszatérési értékkel)

finch
# Konzolos Instant messenger, pidgin, ..

firestarter
# Tűzfal konfiguráló

fsck
# Filesystem check.
# Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut.)
# A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi.

fwbuilder
# Tűzfal beállító

gaim
# MSN, irc, etc, kliens
gpg -c file
# Fájl titkosítása (OpenPGP)

gpg file
# Fájl kititkosítása

gparted
# Lemez partícionáló

hdparm 
# Merevlemes információk
-i /dev/hdx : Merevlemezünkről ad információt

hddtemp /dev/hdx 
# Lemez hőmérséklet figyelő

irssi
# IRC kliens program, konzolos felületre.

k3b
# KDE alapú cd-dvd író program (GUI)

kopete
# MSN kliens

lynx
# Konzolos böngésző

mbmon
# Motherboard monitoring

memtest86
# Memória tesztelő alkalmazás

mp3blaster
# Konzolos mp3 lejátszó, tracklist support-al.

mplayer
# Média lejátszó

mutt
# Konzolos levelező kliens

qemu
# Processzor emulátor

setterm
# Konzol beállításai

tpconfig
# Touchpad konfiguráló

tpctl
# IBM ThinkPad hardver konfiguráló

true
# Nem csinál semmit, sikeresen. (0-ás visszatérési értékkel)

thosutils
# Toshiba laptop programok

reset
# Visszaállítja a konzol beállításait

vlc
# Média lejátszó

xchat
# IRC kliens (GUI)
xmms
# Audió lejátszó program
xmms-liveice
# Audió kimenetet küldi a southcast-nek 

xdpyinfo
# X kiszolgáló információk

zgv
# Konzolos képznézegető